Attention:

Certain features of Sigma-Aldrich.com will be down for maintenance the evening of Friday August 18th starting at 8:00 pm CDT until Saturday August 19th at 12:01 pm CDT.   Please note that you still have telephone and email access to our local offices. We apologize for any inconvenience.

Česká republika

Kontakty

Contact Information

Customer Service (Czech Republic)
Phone: 246 003 251
Fax: 246 003 291
Email: czeorders@sial.com
Sigma-Aldrich spol. s.r.o
Na Hřebenech II 1718/10
140 00 Praha 4
Czech Republic

 


Objednávat zboží u nás můžete:
telefonicky 246 003 251
faxem 246 003 291
e-mailem czeorders@sial.com
přímo po internetu 

Informace o cenách, dostupnosti a dodacích lhůtách, fakturaci,
analytické certifikáty a bezpečnostní listy získáte:
telefonicky 246 003 251
faxem 246 003 291
e-mailem czeorders@sial.com

Pro speciální nabídky na větší množství nás kontaktujte:
telefonicky 246 003 220
246 003 222
faxem 246 003 291
e-mailem czeorders@sial.com

Technické informace o produktech, pomoc při hledání katalogového
čísla získáte:
telefonicky 246 003 231
faxem 246 003 291
e-mailem czeorders@sial.com
na internetu