LABPAL

Product #

Description

Add to Cart

Z664154 Brady® BMP®21 LABPAL tapes white polyester (matte), W × L 9.5 mm × 6.4 m
Z664162 Brady® BMP®21 LABPAL tapes white polyester (matte), W × L 12.7 mm × 6.4 m
Z664170 Brady® BMP®21 LABPAL tapes white polyester (matte), W × L 19.1 mm × 6.4 m
Z664189 Brady® BMP®21 LABPAL tapes white Nylon (matte), W × L 9.5 mm × 5.8 m
Z664197 Brady® BMP®21 LABPAL tapes white Nylon (matte), W × L 12.7 mm × 5.8 m
Z664200 Brady® BMP®21 LABPAL tapes white Nylon (matte), W × L 19.1 mm × 5.8 m
Z664219 Brady® BMP®21 LABPAL tapes white polyester (high performance), W × L 9.5 mm × 6.4 m
Z664227 Brady® BMP®21 LABPAL tapes white polyester (high performance), W × L 12.7 mm × 6.4 m
Z664235 Brady® BMP®21 LABPAL tapes white polyester (high performance), W × L 19.1 mm × 6.4 m
Z664251 Brady® BMP®21 LABPAL tapes white polyester (glossy), W × L 12.7 mm × 6.4 m
Z664286 Brady® BMP®21 LABPAL tapes clear polyester (glossy), W × L 9.5 mm × 6.4 m
Z664294 Brady® BMP®21 LABPAL tapes clear polyester (glossy), W × L 12.7 mm × 6.4 m
Z664308 Brady® BMP®21 LABPAL tapes clear polyester (glossy), W × L 19.1 mm × 6.4 m
Z664316 Brady® BMP®21 LABPAL tapes white vinyl (glossy), W × L 9.5 mm × 6.4 m
Z664324 Brady® BMP®21 LABPAL tapes white vinyl (glossy), W × L 12.7 mm × 6.4 m
Z664480 Brady® BMP®21 LABPAL tapes red vinyl (glossy), W × L 19.1 mm × 6.4 m