Attention:

Certain features of Sigma-Aldrich.com will be down for maintenance the evening of Friday August 18th starting at 8:00 pm CDT until Saturday August 19th at 12:01 pm CDT.   Please note that you still have telephone and email access to our local offices. We apologize for any inconvenience.

Norway

Firmakonto

Firmakonto er et bestillingssystem på internett som er gratis for våre kunder. Systemet gir økt fleksibilitet for forskere, og bedre kontroll for innkjøpere i virksomheter som universiteter, sykehus og større konsern.

Et godkjennernettverk blir bygget i samarbeid med kunde. Forskere og teknikere som best kjenner produktene kan legge inn en bestilling, mens innkjøpere godkjenner og kan legge inn et bestillingsnummer. Bestillingen blir dermed aktivisert av en godkjenner, og sender bestillingen til oss. Flere godkjennere kan fungere i serie eller parallelt i et bestillingsnettverk.

Kunder får support før, under og etter implementering av en Firmakonto og det kreves ingen IT-kunnskaper eller investeringer fra kundens side. En Firmakonto er enkel å bruke og helt kostnadsfri. Tidligere internettbrukere integreres og vil kunne bruke den samme bestillingssiden som de er vant med.

For mer informasjon kontakt vårt e-handel team: NordicOrder@sial.com