Norway

Om Oss i Norge

Merck har fullført sitt oppkjøp av Sigma-Aldrich Corporation.

For informasjon om Merck og deres virksomhet innen biovitenskap, gå til merckmillipore.com.

Contact Information
Sigma-Aldrich Norway AS
Oslo, Norway
Phone: 47 23 176 000
Fax: 47 23 176 010
Email: NordicOrder@sial.com


Kontaktinformasjon

Om Sigma-Aldrich
Agenturer

Additional Information

 Medlem i: