Polska

Informacja naukowo-techniczna

Czekamy na Państwa telefony od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00.


 Marta Zyto

mgr Marta Żyto

Kierownik Działu Informacji Naukowo-Technicznej

tel: +61 ​829 0100

informacjanaukowa@sial.com

Pomoc naukowo-techniczna.
Informacje dotyczące zwrotu opakowań oraz ograniczeń
w sprzedaży odczynników.


 
 Anna Pniewska

mgr Anna Pniewska

tel: +61 ​829 0100

informacjanaukowa@sial.com

Pomoc naukowo-techniczna.
Zamówienia na oligonukleotydy.


 
 Magdalena Kurkowska

mgr inż. Magdalena Kurkowska

tel: +61 ​829 0100

informacjanaukowa@sial.com

Pomoc naukowo-techniczna.


 
Mateusz Walkow

mgr inż. Mateusz Walkow

tel: +61 ​829 0100

informacjanaukowa@sial.com

Pomoc naukowo-techniczna.
Badania biegłości.