Attention:

Certain features of Sigma-Aldrich.com will be down for maintenance the evening of Friday August 18th starting at 8:00 pm CDT until Saturday August 19th at 12:01 pm CDT.   Please note that you still have telephone and email access to our local offices. We apologize for any inconvenience.

Polska

Realizacja zamówień

UWAGA: Zamówienia prosimy przesyłać na adres: zamowienia@sial.com


Barbara Giemza

mgr Barbara Giemza

Kierownik Działu Zamówień

tel: +61 ​829 0100

barbara.giemza@sial.com
zamowienia@sial.com

Zamówienia z wydłużonym terminem realizacji.
Zamówienia wymagające deklaracji ostatecznego użytkownika.


 
 Wieslawa Sienniak

mgr Wiesława Sienniak

tel: +61 ​829 0100

wieslawa.sienniak@sial.com
zamowienia@sial.com

Informacje dotyczące realizacji zamówień.
Zamówienia na substancje wymagające specjalnych zezwoleń (substancje narkotyczne, GMO), linie komórkowe.


 

mgr inż. Anna Gotowała

tel: +61 ​829 0100

anna.gotowala@sial.com
zamowienia@sial.com

Informacje dotyczące realizacji zamówień.


 
Magdalena Basinska

mgr inż. Magdalena Basińska

tel: +61 ​829 0100

magdalena.basinska@sial.com

Informacje dotyczące realizacji zamówień.
Przetargi.
Realizacja zamówień pod umowy.
Informacje dotyczące systemu jakości.


 
Aleksandra Nadolska

mgr Aleksandra Nadolska

tel: +61 ​829 0100

aleksandra.nadolska@sial.com

Informacje dotyczące realizacji zamówień.
Przetargi.
Realizacja zamówień pod umowy.