Polska

Reklamacje

REKLAMACJE I ZWROTY TOWARU: (PDF 0.1 MB)

  1. Klient ma obowiązek sprawdzenia przesyłki bezpośrednio po jej otrzymaniu i niezwłocznego zawiadomienia Sprzedawcy o ewentualnych brakach, niezgodnościach lub uszkodzeniach, nie później niż w ciągu 14 dni od daty odbioru przesyłki.
  2. Podstawą rozpatrzenia reklamacji jest wypełniona i odesłana przez Klienta KARTA REKLAMACYJNA lub pisemne zgłoszenie przesłane przez Klienta.

RODZAJE REKLAMACJI:

I. Reklamacje ilościowe:

Niezgodności ilościowe czyli brak produktu w przesyłce (produkt wymieniony w liście przewozowym jako dostarczony) - Sprzedawca zobowiązuje się do jak najszybszego wyjaśnienia i dostarczenia produktu, o ile jest dostępny, bezpłatnie w ramach reklamacji.

Błędnie dostarczone produkty (na liście przewozowym widnieje inny produkt - w przesyłce znajduje się inny) - Sprzedawca wydaje zgodę na zwrot błędnie dostarczonego produktu, na koszt Sprzedawcy (zwrot wyłącznie za pośrednictwem firmy kurierskiej wskazanej przez Sprzedawcę) i zamawia bezpłatnie, w ramach reklamacji, właściwy produkt.

TOWARY ZWRACANE BEZ UZGODNIENIA NIE BĘDĄ PRZYJĘTE

Produkty dostarczone niewłaściwie na skutek błędu w zamówieniu Klienta mogą podlegać zwrotowi (pisemna zgoda Sprzedawcy), po potrąceniu przez Sprzedawcę kosztów związanych z obsługą zwrotu (transport, koszty utylizacji, etc.).

II. Reklamacje jakościowe:

Sprzedawca przyjmuje reklamacje jakościowe bez względu na termin zakupu, nie później jednak niż przed upływem terminu ważności.

III. Reklamacje sprzętu laboratoryjnego:

Sprzedawca przyjmuje reklamacje sprzętu, jeśli od daty zakupu nie minął rok (zwykle roczny termin gwarancji), 
chyba że w umowie kupna-sprzedaży określono inne warunki.

W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt z naszym biurem.


W sprawach reklamacji prosimy o kontakt

tel: +61 82 90 100

biuro@sial.com