Attention:

Certain features of Sigma-Aldrich.com will be down for maintenance the evening of Friday August 18th starting at 8:00 pm CDT until Saturday August 19th at 12:01 pm CDT.   Please note that you still have telephone and email access to our local offices. We apologize for any inconvenience.

Slovensko

Aktuálne

Od 1.8.2014 sú v platnosti naše aktualizované Obchodné podmienky

Ceny produktov uvedené na našich stránkach sú udávané bez DPH

Od 1.1.2010 sa účtuje manipulačný poplatok 3 EUR bez DPH za každú objednávku
Poplatok sa neúčtuje:
pri objednávkach zadaných cez internet
pri objednávkach s hodnotou presahujúcou 75 EUR bez DPH