Attention:

Certain features of Sigma-Aldrich.com will be down for maintenance the evening of Friday August 18th starting at 8:00 pm CDT until Saturday August 19th at 12:01 pm CDT.   Please note that you still have telephone and email access to our local offices. We apologize for any inconvenience.

Slovensko

Kontakty

Contact Information

Customer Service (Slovakia)
Phone: +421 2 5557 15 62
Fax: +421 2 5557 15 64
Email: svkorders@sial.com
Sigma-Aldrich spol. s.r.o
organizačná zložka
Dvořákovo nábr. 4
810 06 Bratislava
Slovakia
Objednávať u nás môžete:
telefonicky 02 555 715 62
faxom 02 555 715 64
e-mailom svkorders@sial.com
priamo cez internet

Informácie o cenách, dostupnosti  a dodacích lehotách, analytické certifikáty a bezpečnostné listy získate:
telefonicky 02 555 715 62
02 5557 15 37
faxom 02 555 715 64
e-mailom svkorders@sial.com


pre špeciálne ponuky na väčšie množstvá nás kontaktujte:
telefonicky 02 555 715 62
02 555 715 37
faxom 02 555 715 64
e-mailom svkorders@sial.com

technické informácie o produktoch, pomoc pri hľadaní katalógového čísla získate:
telefonicky 02 555 715 62
02 555 715 37
faxom 02 555 715 64
e-mailom svkorders@sial.com
na internete