Attention:

Certain features of Sigma-Aldrich.com will be down for maintenance the evening of Friday August 18th starting at 8:00 pm CDT until Saturday August 19th at 12:01 pm CDT.   Please note that you still have telephone and email access to our local offices. We apologize for any inconvenience.

Sverige

Ny Kund

Att öppna ett nytt kundnummer hos Sigma-Aldrich.

Sigma-Aldrich Sweden AB levererar endast till registrerade företag, universitet, högskolor, statliga och kommunala anrättningar och inte till privatpersoner.

Sigma-Aldrich Sweden AB kundregister innehåller namn på kontaktpersoner hos våra kunder och övriga kontaktuppgifter som lämnats. Dessutom sparas anteckningar om vad som överenskommits för uppföljning och eventuella frågor. Personuppgifter kan även komma att användas för viss statistik och utvärdering.

Om du har svarat att du vill ha information från oss via e-post anses du ha samtyckt till att dina personuppgifter används även i marknadsföringssyfte. Vi behandlar all vår kunddata konfidentiellt och vi  vidarebefordrar aldrig information till tredje part.

Vänligen fyll i en ansökan (in English: New Customer Registration form) och vi kontaktar er så snart ert kundnummer är registrerat.Välkommen till Sigma-Aldrich!