Merck

EHU149631

Sigma-Aldrich

MISSION® esiRNA

targeting human TRBV3-1

登录查看公司和协议定价

NACRES:
NA.51

描述

Powered by Eupheria Biotech

质量水平

产品线

MISSION®

形式

lyophilized powder

esiRNA cDNA靶序列

AGCTGTTTCCCAGACTCCAAAATACCTGGTCACACAGATGGGAAACGACAAGTCCATTAAATGTGAACAAAATCTGGGCCATGATACTATGTATTGGTATAAACAGGACTCTAAGAAATTTCTGAAGATAATGTTTAGCTACAATAATAAGGAGCTCATTATAAATGAAACAGTTCCAAATCGCTTCTCACCTAAATCTCCAGACAAAGCTCACTTAAATCTTCACATCAATTCCCTGGAGCT

基因组数据库 |人类登记号

运输

ambient

储存温度

−20°C

相关类别

比较类似商品

查看完整比较结果

显示差异

1 of 4

此商品
EHU141721EHU126611EHU141691
vibrant-m

EHU149631

MISSION® esiRNA

vibrant-m

EHU141721

MISSION® esiRNA

vibrant-m

EHU126611

MISSION® esiRNA

vibrant-m

EHU141691

MISSION® esiRNA

esiRNA cDNA target sequence

AGCTGTTTCCCAGACTCCAAAATACCTGGTCACACAGATGGGAAACGACAAGTCCATTAAATGTGAACAAAATCTGGGCCATGATACTATGTATTGGTATAAACAGGACTCTAAGAAATTTCTGAAGATAATGTTTAGCTACAATAATAAGGAGCTCATTATAAATGAAACAGTTCCAAATCGCTTCTCACCTAAATCTCCAGACAAAGCTCACTTAAATCTTCACATCAATTCCCTGGAGCT

esiRNA cDNA target sequence

ATAGGGGGAATGGCAAAAACCAAGTGGAGCAGAGTCCTCAGTCCCTGATCATCCTGGAGGGAAAGAACTGCACTCTTCAATGCAATTATACAGTGAGCCCCTTCAGCAACTTAAGGTGGTATAAGCAAGATACTGGGAGAGGTCCTGTTTCCCTGACAATCATGACTTTCAGTGAGAACACAAAGTCGAACGGAAGATATACAGCAACTCTGGATGCAGACACAAAGCAAAGCTCTCTGCACATCACAGCCTC

esiRNA cDNA target sequence

CTCGTATGCTGGGCAATTTTTAGTCTCTTGAAAGCAGGACTCACAGAACCTGAAGTCACCCAGACTCCCAGCCATCAGGTCACACAGATGGGACAGGAAGTGATCTTGCGCTGTGTCCCCATCTCTAATCACTTATACTTCTATTGGTACAGACAAATCTTGGGGCAGAAAGTCGAGTTTCTGGTTTCCTTTTATAATAATGAAATCTCAGAGAAGTCTGAAATATTCGATGATCAATTCTCAGTTGAAAGGCCTGATGGATCAAA

esiRNA cDNA target sequence

TCAGGTCAACGTTGCTGAAGGGAATCCTCTGACTGTGAAATGCACCTATTCAGTCTCTGGAAACCCTTATCTTTTTTGGTATGTTCAATACCCCAACCGAGGCCTCCAGTTCCTTCTGAAATACATCACAGGGGATAACCTGGTTAAAGGCAGCTATGGCTTTGAAGCTGAATTTAACAAGAGCCAAACCTCCTTCCACCTGAAGAAACCATCTGCCCTTGTGAG

product line

MISSION®

product line

MISSION®

product line

MISSION®

product line

MISSION®

storage temp.

−20°C

storage temp.

−20°C

storage temp.

−20°C

storage temp.

−20°C

description

Powered by Eupheria Biotech

description

Powered by Eupheria Biotech

description

Powered by Eupheria Biotech

description

Powered by Eupheria Biotech

form

lyophilized powder

form

lyophilized powder

form

lyophilized powder

form

lyophilized powder

一般描述

MISSION esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.

For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.

法律信息

MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany

分析证书(COA)

输入产品批号来搜索 分析证书(COA) 。批号可以在产品标签上"批“ (Lot或Batch)字后找到。

已有该产品?

为方便起见,与您过往购买产品相关的文件已保存在文档库中。

访问文档库

难以找到您所需的产品或批次号码?

在网站页面上,产品编号会附带包装尺寸/数量一起显示(例如:T1503-25G)。请确保 在“产品编号”字段中仅输入产品编号 (示例: T1503).

示例

T1503
货号
-
25G
包装规格/数量

其它示例:

705578-5MG-PW

PL860-CGA/SHF-1EA

MMYOMAG-74K-13

1000309185

输入内容 1.000309185)

遇到问题?欢迎随时联系我们技术服务 寻求帮助

批号可以在产品标签上"批“ (Lot或Batch)字后面找到。

Aldrich 产品

  • 如果您查询到的批号为 TO09019TO 等,请输入去除前两位字母的批号:09019TO。

  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如05427ES-021),请输入去除填充代码-021的批号:05427ES。

  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如 STBB0728K9),请输入去除填充代码K9的批号:STBB0728。

未找到您寻找的产品?

部分情况下,可能未在线提供COA。如果搜索不到COA,可在线索取。

索取COA

我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.

联系技术服务部门