1α,25-二羟基维生素D3 ≥97.0% (HPLC)

1α,25-二羟基维生素D3

1α,25-二羟基维生素D3 ≥97.0% (HPLC)
别名:
骨化三醇, 1α,25-二羟胆钙化醇
Empirical Formula (Hill Notation):
C27H44O3
CAS号:
分子量:
416.64
EC 号:

产品对比指南

请使用如下性质配置您的对比表。(最多可选择3。)

Select Attribute
Select Attribute
Select Attribute
Sort by: Default
货号
产品描述
价格
1α,25-二羟基维生素D3, ≥99% (HPLC)
1α,25-二羟基维生素D3, ≥97.0% (HPLC)