Merck
  • EMU187411
All Photos(1)

EMU187411

Sigma-Aldrich

MISSION® esiRNA

targeting mouse Zfp772

NACRES:
NA.51

description

Powered by Eupheria Biotech

Quality Level

product line

MISSION®

form

lyophilized powder

esiRNA cDNA target sequence

TCATGAGTGCAAAGAATGTGGTAAAGTATTTTGCTACAGGACTGGCTCCACATTGAATAGACTATATGTATTGAGTGCAATGAACATGGGAAATTGTTTCCATGATCTACCCTATCTATCTACACAAAAGGATATTCACTGGACAAAAGTGCTTCAAATGTGGGGAGATTTCACCCACACTTCCATCATATTTAACCTAAGAGGCCATAGTGCAGAGATGCATCATGAACCCACTGAATCTGGGGGAGACTTTGAACAAACTATGCTCTTATTAGCAACACAGACACAACCCAGATAGGTTTGTGAATGCAAACATAGAGAAAGCTTCAGCCATTGACCAAGCTTGTTGAGCCTTAGGAGTGAATGTGACTTTGAGCAGAAAAGTTCTGAGAGTGACTTTTGTGAGGAAGCCAGTCATTGAAAATTACTCATCAAAGAAGAACATGGATCAAGATGAGGATTAGTGCCATCTTCTTATTCCTAAGAAGTTAATGCTTTCTGGGGACTTAGC

Ensembl | mouse accession no.

NCBI accession no.

shipped in

ambient

storage temp.

−20°C

Gene Information

Compare Similar Items

View Full Comparison

1 of 4

This Item
EMU185381EMU185611EMU186181
MISSION® esiRNA targeting mouse Zfp772

Sigma-Aldrich

EMU187411

MISSION® esiRNA

MISSION® esiRNA targeting mouse Ube2w

Sigma-Aldrich

EMU185381

MISSION® esiRNA

MISSION® esiRNA targeting mouse Ensmusg00000048888

Sigma-Aldrich

EMU185611

MISSION® esiRNA

MISSION® esiRNA targeting mouse Slc2a7

Sigma-Aldrich

EMU186181

MISSION® esiRNA

description

Powered by Eupheria Biotech

description

Powered by Eupheria Biotech

description

Powered by Eupheria Biotech

description

Powered by Eupheria Biotech

product line

MISSION®

product line

MISSION®

product line

MISSION®

product line

MISSION®

form

lyophilized powder

form

lyophilized powder

form

lyophilized powder

form

lyophilized powder

esiRNA cDNA target sequence

TCATGAGTGCAAAGAATGTGGTAAAGTATTTTGCTACAGGACTGGCTCCACATTGAATAGACTATATGTATTGAGTGCAATGAACATGGGAAATTGTTTCCATGATCTACCCTATCTATCTACACAAAAGGATATTCACTGGACAAAAGTGCTTCAAATGTGGGGAGATTTCACCCACACTTCCATCATATTTAACCTAAGAGGCCATAGTGCAGAGATGCATCATGAACCCACTGAATCTGGGGGAGACTTTGAACAAACTATGCTCTTATTAGCAACACAGACACAACCCAGATAGGTTTGTGAATGCAAACATAGAGAAAGCTTCAGCCATTGACCAAGCTTGTTGAGCCTTAGGAGTGAATGTGACTTTGAGCAGAAAAGTTCTGAGAGTGACTTTTGTGAGGAAGCCAGTCATTGAAAATTACTCATCAAAGAAGAACATGGATCAAGATGAGGATTAGTGCCATCTTCTTATTCCTAAGAAGTTAATGCTTTCTGGGGACTTAGC

esiRNA cDNA target sequence

CTGTTGGCTTTGCAGAATGACCCACCTCCTGGAATGACTTTAAATGAAAAGAGTGTTCAGAATTCAATCACGCAGTGGATCGTAGACATGGAAGGTGCACCAGGAACCTTATATGAAGGGGAAAAATTTCAACTTTTGTTTAAATTTAGTAGTCGATACCCTTTTGACTCTCCTCAGGTCATGTTTACTGGTGAAAATATTCCCATTCATCCTCATGTGTATAGCAATGGTCATATCTGTTTATCCATTCTAACAGAAGACTGGTCCCCGGCGCTCTCAGTGCAGTCAGTCTGTCTCAGCATTATCAGCATGC

esiRNA cDNA target sequence

GCGACAGAAAGAACAATCACCAGCAATAACAGTTACACAGAGGCCAAACTTTCATATTAATTAAAAGCCGTGTAAGATATAGCTCGGCCAATTTTTCAAGCCAAAGACAATGTGGTGCCTGACTAGCAGATCAAAGTTCACATCCTGGTTCTGCCATGTGCAACATATGCAATATGGGAGGTCACATTATCTTTTTACTACACCTTGAGAAAGCTAGCTCTGTATCAATGCAGGAACGCATGCTGGTTTCCAGGACATAGTCGATGTTCAAGAAAGGACAAGAGCCACCGTCGCAAGAATAACAAAATGTTCTTGCTGTGGATTTCTTTCTACTGTGATTGCTGAAATCAAGGTGTTAGATGTAAGCCTCCTTCCTGTTCTGGAAAGTGACTAATTCTGTGAAGAATGCCCAGGAAGGAAGAAAAGATTCTTCGGGGATATTACAACAAATCCATGGTATTTCGATGCTAACACCCTTGAGACAAGGAGAGACAAAGGCAGAACAAATGC

esiRNA cDNA target sequence

GCCAATCCTCTTGGCTCTCACGGGGGTCCCTGCAGTGATTCAGCTCCTCTCTCTGCCCTTCTTCCCTGAGAGCCCCCGCTACACTCTGATTGAGAAAGGAGACGAGGAGACGGCTAGACAAGCTCTAAGGAGGCTGCGAGGTCAAAACTACAATGTGGAGGCCGAGATGGAAGAAATGCGCACAGAGGAGCGCACCGAGCAAGCCGAGGGTCGTCTGTCCGTACTCAACCTCTTCACCTTTCGGCCCCTGCGCTGGCAGCTGATCTCTATCGTTGTGCTCATGGC

Ensembl | mouse accession no.

ENSMUSG00000066838

Ensembl | mouse accession no.

ENSMUSG00000025939

Ensembl | mouse accession no.

-

Ensembl | mouse accession no.

ENSMUSG00000062064

NCBI accession no.

ENSMUSG00000066838

NCBI accession no.

ENSMUSG00000025939

NCBI accession no.

-

NCBI accession no.

ENSMUSG00000062064

General description

MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.

For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.

Legal Information

MISSION is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC

Storage Class Code

12 - Non Combustible Liquids

Flash Point(F)

Not applicable

Flash Point(C)

Not applicable

Certificate of Analysis

Enter Lot Number to search for Certificate of Analysis (COA).

Certificate of Origin

Enter Lot Number to search for Certificate of Origin (COO).

Our team of scientists has experience in all areas of research including Life Science, Material Science, Chemical Synthesis, Chromatography, Analytical and many others.

Contact Technical Service