Merck
  • EMU207581
All Photos(1)

EMU207581

Sigma-Aldrich

MISSION® esiRNA

targeting mouse Fancd2

NACRES:
NA.51

description

Powered by Eupheria Biotech

Quality Level

product line

MISSION®

form

lyophilized powder

esiRNA cDNA target sequence

AGCGGGAAAGTCGAAAACGAAGGGAAGCAACTGGCGGGTCCCCAGGAAGTAATATAAGTGGCAGAAGACGTTAGTCAAAATGATTTCCAAAAGACGTCGGCTAGATTCTGAGGATAAAGAAAACCTGACAGAAGATGCCTCCAAAACCATGCCCCTTTCCAAGCTGGCAAAGAAGTCTCACAATTCTCATGAAGTTGAAGAAAATGGCAGTGTCTTTGTAAAGCTTCTTAAGGCTTCAGGACTCACTCTTAAAACTGGAGAGAACCAAAATCAGCTAGGTGTGGATCAGGTAATCTTCCAAAGGAAGCTCTTTCAGGCCTTGAGGAAGCATCCTGCTTATCCCAAAGTAATAGAAGAGTTTGTTAATGGCCTGGAGTCCTACACTGAGGACAGTGAGAGTCTCAGGAACTGCCTGCTGTCTTGTGAGCGCCTGCA

Ensembl | mouse accession no.

NCBI accession no.

shipped in

ambient

storage temp.

−20°C

Gene Information

Compare Similar Items

View Full Comparison

1 of 4

This Item
EMU186351EMU186281EMU185611
MISSION® esiRNA targeting mouse Fancd2

Sigma-Aldrich

EMU207581

MISSION® esiRNA

MISSION® esiRNA targeting mouse Lin28a

Sigma-Aldrich

EMU186351

MISSION® esiRNA

MISSION® esiRNA targeting mouse Eif4g2

Sigma-Aldrich

EMU186281

MISSION® esiRNA

MISSION® esiRNA targeting mouse Ensmusg00000048888

Sigma-Aldrich

EMU185611

MISSION® esiRNA

description

Powered by Eupheria Biotech

description

Powered by Eupheria Biotech

description

Powered by Eupheria Biotech

description

Powered by Eupheria Biotech

product line

MISSION®

product line

MISSION®

product line

MISSION®

product line

MISSION®

form

lyophilized powder

form

lyophilized powder

form

lyophilized powder

form

lyophilized powder

esiRNA cDNA target sequence

AGCGGGAAAGTCGAAAACGAAGGGAAGCAACTGGCGGGTCCCCAGGAAGTAATATAAGTGGCAGAAGACGTTAGTCAAAATGATTTCCAAAAGACGTCGGCTAGATTCTGAGGATAAAGAAAACCTGACAGAAGATGCCTCCAAAACCATGCCCCTTTCCAAGCTGGCAAAGAAGTCTCACAATTCTCATGAAGTTGAAGAAAATGGCAGTGTCTTTGTAAAGCTTCTTAAGGCTTCAGGACTCACTCTTAAAACTGGAGAGAACCAAAATCAGCTAGGTGTGGATCAGGTAATCTTCCAAAGGAAGCTCTTTCAGGCCTTGAGGAAGCATCCTGCTTATCCCAAAGTAATAGAAGAGTTTGTTAATGGCCTGGAGTCCTACACTGAGGACAGTGAGAGTCTCAGGAACTGCCTGCTGTCTTGTGAGCGCCTGCA

esiRNA cDNA target sequence

ACCCGAGGCTCTCTATCTCCAGCTACAGAGTGAGGCCCTGTCTCAAAACCACCAACCAAAACTCTTCACTGAGTTAGGGACAAGGAAAGAATGAGGTTCCTGGCTTCTTCAGAATTTTCACATGGGTCCTTCAAGAGTTACAGAGATGCTCAAAGAAGTAAATGAGCCTAAGTTTTCTTACGAGGGAGAAGAGGGGCTGTCTGAAGGTCACTGTGGTCCAGAATGGGAGACACAGGAGGAACAGGTAAGGATAAGCCATGGTCCCAGAGGTTCACTTTGAGAAGAGGACCGCACATTTAAGTTTCAGATGGTGTTGTCTGGTGCAGAGCTTTCTGTCAAAGATGCTTTGGCTATTTTTCTCTCAATACAACAAAAGTTTTGTAAACAATAAAACCCCAAAAGAACATGAAGACCAACACATTTATATTTACACAACTAGGCCACCTAGCAATCACCAACTCAGAGACAGTAAAAGTCCTACAAAGGCCAGACGAATACAATTAACTAGGGGTGAGGGC

esiRNA cDNA target sequence

TTGTGCAAAACATACTGTTGCTATGATGTAACTGCATTTGACCTAACCACTGCGAAAATTCATTCCGCTGTAACGTTTTTTCACAATATTTAAAGCAGAAGCACGTCAGTAAGGTTTCCTTCTGCATAAGGTTTTTGTAGTGTGATGTCTTAATCATAGTCTACCATCAAATACTTTAGGAGTATCCTTAATGTTTAGATAGAATATTAGCAGCATGCAATAATTACATCCTAAGTTCTCAAGCAGAGGCAGTCTATTGCAAGGACCTTCTTTGCTGCCAGTTACCATAGGCTGTTTTAAGTTAGAAAACTGAATAGCAACACTGAATACTGTAGAGATGCACTTTGCTCAGTAATACTTGAGTTGTTGCAATATTTGATTATCCATTTGGTTGTTACAGAAAAATTCTTAACTGTAATTGATGGTTGTTGCCGTAATAGTATATTGCCTGTATTTCTACCTCTAGTAATGGGCTTTATGTGCTAGATTTTAAAATCCTTGAGCCTGGGC

esiRNA cDNA target sequence

GCGACAGAAAGAACAATCACCAGCAATAACAGTTACACAGAGGCCAAACTTTCATATTAATTAAAAGCCGTGTAAGATATAGCTCGGCCAATTTTTCAAGCCAAAGACAATGTGGTGCCTGACTAGCAGATCAAAGTTCACATCCTGGTTCTGCCATGTGCAACATATGCAATATGGGAGGTCACATTATCTTTTTACTACACCTTGAGAAAGCTAGCTCTGTATCAATGCAGGAACGCATGCTGGTTTCCAGGACATAGTCGATGTTCAAGAAAGGACAAGAGCCACCGTCGCAAGAATAACAAAATGTTCTTGCTGTGGATTTCTTTCTACTGTGATTGCTGAAATCAAGGTGTTAGATGTAAGCCTCCTTCCTGTTCTGGAAAGTGACTAATTCTGTGAAGAATGCCCAGGAAGGAAGAAAAGATTCTTCGGGGATATTACAACAAATCCATGGTATTTCGATGCTAACACCCTTGAGACAAGGAGAGACAAAGGCAGAACAAATGC

Ensembl | mouse accession no.

ENSMUSG00000034023

Ensembl | mouse accession no.

-

Ensembl | mouse accession no.

ENSMUSG00000005610

Ensembl | mouse accession no.

-

NCBI accession no.

ENSMUSG00000034023

NCBI accession no.

-

NCBI accession no.

ENSMUSG00000005610

NCBI accession no.

-

General description

MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.

For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.

Legal Information

MISSION is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC

Storage Class Code

12 - Non Combustible Liquids

Flash Point(F)

Not applicable

Flash Point(C)

Not applicable

Certificate of Analysis

Enter Lot Number to search for Certificate of Analysis (COA).

Certificate of Origin

Enter Lot Number to search for Certificate of Origin (COO).

Our team of scientists has experience in all areas of research including Life Science, Material Science, Chemical Synthesis, Chromatography, Analytical and many others.

Contact Technical Service