Merck
All Photos(1)

445541

Sigma-Aldrich

Hafnium(IV) tert-butoxide

99.99% trace metals basis (purity excludes ~2000 ppm zirconium.)

Synonym(s):
Hafnium tetrakis(tert -butoxide), Hafnium(IV) tert -butoxide, Tetra-tert -butoxyhafnium
Linear Formula:
Hf[OC(CH3)3]4
CAS Number:
Molecular Weight:
470.94
Numer MDL:
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23

Poziom jakości

próba

99.99% trace metals basis (purity excludes ~2000 ppm zirconium.)

forma

liquid

reaction suitability

core: hafnium

współczynnik refrakcji

n20/D 1.424 (lit.)

tw

90 °C/5 mmHg (lit.)

gęstość

1.166 g/mL at 25 °C (lit.)

SMILES string

CC(C)(C)O[Hf](OC(C)(C)C)(OC(C)(C)C)OC(C)(C)C

InChI

1S/4C4H9O.Hf/c4*1-4(2,3)5;/h4*1-3H3;/q4*-1;+4

InChI key

WZVIPWQGBBCHJP-UHFFFAOYSA-N

Looking for similar products? Visit Product Comparison Guide

Compare Similar Items

View Full Comparison

1 of 4

This Item
760463667943725544
assay

99.99% trace metals basis (purity excludes ~2000 ppm zirconium.)

assay

-

assay

99% (purity excludes ~1% Zr)

assay

-

form

liquid

form

liquid

form

liquid

form

liquid

refractive index

n20/D 1.424 (lit.)

refractive index

n20/D 1.424 (lit.)

refractive index

-

refractive index

-

bp

90 °C/5 mmHg (lit.)

bp

90 °C/5 mmHg (lit.)

bp

-

bp

78 °C/0.01 mmHg (lit.)

density

1.166 g/mL at 25 °C (lit.)

density

1.166 g/mL at 25 °C (lit.)

density

1.2376 g/mL

density

1.324 g/mL at 25 °C (lit.)

reaction suitability

core: hafnium

reaction suitability

core: hafnium

reaction suitability

core: hafnium, reagent type: catalyst

reaction suitability

core: hafnium, reagent type: catalyst

Opis ogólny

Atomic number of base material: 72 Hafnium

piktogramy

FlameExclamation mark

Hasło ostrzegawcze

Warning

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

Zwroty wskazujące środki ostrożności

Klasyfikacja zagrożeń

Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3

Organy docelowe

Respiratory system

Kod klasy składowania

3 - Flammable liquids

WGK

WGK 3

Temperatura zapłonu °F

82.4 °F - closed cup

Temperatura zapłonu °C

28 °C - closed cup

Środki ochrony indywidualnej

Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter

Certificate of Analysis

Enter Lot Number to search for Certificate of Analysis (COA).

Certificate of Origin

Enter Lot Number to search for Certificate of Origin (COO).

Our team of scientists has experience in all areas of research including Life Science, Material Science, Chemical Synthesis, Chromatography, Analytical and many others.

Contact Technical Service