562629

Sigma-Aldrich

Nonafluorobutane-1-sulfonic acid

97%

Wzór liniowy:
CF3(CF2)3SO3H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
300.10
Numer EC:
Numer MDL:
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22

Poziom jakości

100

próba

97%

współczynnik refrakcji

n20/D 1.3230 (lit.)

tw

112-114 °C/14 mmHg (lit.)

gęstość

1.811 g/mL at 25 °C (lit.)

temp. przechowywania

2-8°C

SMILES string

OS(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F

InChI

1S/C4HF9O3S/c5-1(6,3(9,10)11)2(7,8)4(12,13)17(14,15)16/h(H,14,15,16)

InChI key

JGTNAGYHADQMCM-UHFFFAOYSA-N

Szukasz podobnych produktów? Visit Przewodnik dotyczący porównywania produktów

Opis ogólny

Nonafluorobutane-1-sulfonic acid can be considered as a superacid, which can be synthesized by reacting 1-iodononafluorobutane with sodium dithionite in the presence of sodium bicarbonate in acetonitrile/water.

Zastosowanie

Nonafluorobutane-1-sulfonic acid may be used as catalyst in the synthesis of 6-chloro-6H-dibenz[c,e][1,2]oxaphosphorin and N-benzylpyridin-2-amine.

Opakowanie

5, 25 g in glass bottle

piktogramy

CorrosionExclamation mark

Hasło ostrzegawcze

Danger

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

hazcat

Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B

Zagrożenia dodatkowe

EUH014

storage_class_code

8A - Combustible, corrosive hazardous materials

WGK Germany

WGK 3

Temperatura zapłonu °F

350.6 °F - Pensky-Martens closed cup

Temperatura zapłonu °C

177 °C - Pensky-Martens closed cup

Środki ochrony indywidualnej

Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter

Certyfikat analizy

Świadectwo pochodzenia

"Superacid-catalyzed Friedel?Crafts phosphination of 2-hydroxybiphenyls with phosphorus trichloride"
Ito T, et al.
Heteroatom Chem., 27(5), 336-342 (2016)
Black D
Science of Synthesis: Houben-Weyl Methods of Molecular Transformations, 15 (2014)
Lizhu Tang et al.
Chemosphere, 256, 127169-127169 (2020-05-29)
Parental exposure to perfluorobutane sulfonate (PFBS), an aquatic pollutant of emerging concern, is previously found to impair the embryonic development of offspring. However, the impairing mechanisms remain to clarify. In the present study, adult zebrafish were exposed to 0, 10...
Weipeng Qi et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 120, 340-345 (2018-07-22)
Perfluorobutanesulfonic acid (PFBS) is used as the replacement of perfluorooctanesulfonic acid (PFOS) since 2000 because of the concern on PFOS' persistence in the environment and the bioaccumulation in animals. Accumulating evidence has shown the correlation between the exposure to perfluorinated...
Karilyn E Sant et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 167(1), 258-268 (2018-09-22)
Following the phase-out of highly persistent perfluorosulfonates in the United States from non-stick and stain-resistant products in the early 2000s, perfluorobutanesulfonic acid (PFBS) has replaced these compounds as a primary surfactant. Measurements of PFBS in environmental and human samples have...

Nasz zespół naukowców ma doświadczenie we wszystkich obszarach badań, w tym w naukach przyrodniczych, materiałoznawstwie, syntezie chemicznej, chromatografii, analityce i wielu innych dziedzinach.

Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej