Wszystkie zdjęcia(1)

733458

Sigma-Aldrich

2-Propanol

electronic grade, 99.999% trace metals basis

Synonim(y):
IPA, Isopropanol, sec-Propyl alcohol, Isopropyl alcohol
Wzór liniowy:
(CH3)2CHOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
60.10
Beilstein:
635639
Numer EC:
Numer MDL:
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23

klasa czystości

electronic grade

Poziom jakości

100

gęstość pary

2.1 (vs air)

ciśnienie pary

33 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)

próba

99.999% trace metals basis

forma

liquid

temp. samozapłonu

750 °F

granice wybuchowości

2.0-12.7 %, 93 °C

zanieczyszczenia

≤0.05% water
water

kolor

colorless

współczynnik refrakcji

n20/D 1.377 (lit.)

tw

82 °C (lit.)

mp

−89.5 °C (lit.)

rozpuszczalność

water: soluble (completely)

gęstość

0.785 g/mL at 25 °C (lit.)

SMILES string

CC(C)O

InChI

1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3

InChI key

KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N

Szukasz podobnych produktów? Visit Przewodnik dotyczący porównywania produktów

Opis ogólny

2-Propanol (IPA) is an electronic graded solvent that is majorly used in the rinsing of semi-conductors, metals and organic polymers.

Zastosowanie

IPA can be used to rinse a variety of materials like gold-titanium probes, methanol fuel cells, organic semiconductors and silicon wafers.

Opakowanie

1, 4 L in poly bottle

piktogramy

FlameExclamation mark

Hasło ostrzegawcze

Danger

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

Zwroty wskazujące środki ostrożności

Klasyfikacja zagrożeń

Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3

Organy docelowe

Central nervous system

Kod klasy składowania

3 - Flammable liquids

WGK

WGK 1

Temperatura zapłonu °F

53.6 °F - closed cup

Temperatura zapłonu °C

12.0 °C - closed cup

Certyfikat analizy

Świadectwo pochodzenia

Effects of ethanol in methanol fuel on the performance of membrane electrode assemblies for direct methanol fuel cells.
Yang S, et al.
Journal of Industrial and Engineering Chemistry (2018)
Sol-gel synthesis and characterization of nanocrystalline ZnO powders.
Ristic M, et al.
Journal of alloys and compounds, 397(1-2), L1-L4 (2005)
Oriented UiO-66 thin films through solution shearing.
Ghorbanpour A, et al.
CrystEngComm, 20(3), 294-300 (2018)
Fabrication of electrically contacted plasmonic Schottky nanoantennas on silicon.
Alavirad M, et al.
Chinese Optics Letters, 16(5), 050007-050007 (2018)
Tattoo-Paper Transfer as a Versatile Platform for All-Printed Organic Edible Electronics.
Bonacchini GE, et al.
Advanced Materials, 30(14), 1706091-1706091 (2018)

Nasz zespół naukowców ma doświadczenie we wszystkich obszarach badań, w tym w naukach przyrodniczych, materiałoznawstwie, syntezie chemicznej, chromatografii, analityce i wielu innych dziedzinach.

Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej