F3800

Sigma-Aldrich

4-Fluoroaniline

99%

Synonim(y):
1-Amino-4-fluorobenzene
Wzór liniowy:
FC6H4NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
111.12
Beilstein/REAXYS Number:
742030
Numer EC:
Numer MDL:
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22

próba

99%

współczynnik refrakcji

n20/D 1.539 (lit.)

tw

187 °C/767 mmHg (lit.)

gęstość

1.173 g/mL at 25 °C (lit.)

SMILES string

Nc1ccc(F)cc1

InChI

1S/C6H6FN/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H,8H2

InChI key

KRZCOLNOCZKSDF-UHFFFAOYSA-N

Szukasz podobnych produktów? Visit Przewodnik dotyczący porównywania produktów

Hasło ostrzegawcze

Danger

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

hazcat

Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2

storage_class_code

6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects

WGK Germany

WGK 1

Temperatura zapłonu °F

162.9 °F

Temperatura zapłonu °C

72.7 °C

Środki ochrony indywidualnej

Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter

Certyfikat analizy

Świadectwo pochodzenia

Meizhen Wang et al.
Environmental science and pollution research international, 20(9), 6201-6209 (2013-04-17)
To develop a bacterial bioaugmentation system for fluorine-containing industrial wastewater treatment, optimal conditions for 4-fluoroaniline (4-FA) degradation and autoinducer release in Acinetobacter sp. TW were determined. Quorum sensing in biofilms of strain TW was also investigated. Different optimal conditions exist...
G B Scarfe et al.
Xenobiotica; the fate of foreign compounds in biological systems, 29(2), 205-216 (1999-04-13)
1. The urinary metabolic fate of 4-fluoroaniline (4-FA) and 1-[13C]-4-fluoroacetanilide (4-FAA) has been studied using NMR-based methods after 50 and 100 mg kg(-1) i.p. doses respectively to the male Sprague-Dawley rat. 2. 4-FA was both ortho- and para-hydroxylated. The major...
J G Bundy et al.
Xenobiotica; the fate of foreign compounds in biological systems, 32(6), 479-490 (2002-08-06)
1. Little is known about metabolism of xenobiotics by earthworms, despite their importance in soil ecotoxicity testing. Normal earthworms and earthworms treated with antibiotics to ensure inhibition of gut microflora were exposed to two model xenobiotic compounds, 4-fluoroaniline and 4-fluorobiphenyl...
C V Eadsforth et al.
International archives of occupational and environmental health, 54(3), 223-232 (1984-01-01)
Two possible methods for monitoring exposure to 2,4-difluoroaniline and 4-fluoroaniline have been investigated: measurement of methaemoglobin content in blood and measurement of urinary metabolites. Experiments using rats dosed by the oral route as a model system show that measurement of...
C V Eadsforth et al.
Xenobiotica; the fate of foreign compounds in biological systems, 16(6), 555-566 (1986-06-01)
o-Fluoroaniline is rapidly metabolized and excreted in rats, rabbits and marmosets. Following a single oral dose of 14C-fluoroaniline of about 20 mg/kg, more than 80% of the dose is excreted in 0-24 h, the urine being the major route of...

Nasz zespół naukowców ma doświadczenie we wszystkich obszarach badań, w tym w naukach przyrodniczych, materiałoznawstwie, syntezie chemicznej, chromatografii, analityce i wielu innych dziedzinach.

Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej