Wszystkie zdjęcia(1)

F6001

Sigma-Aldrich

Fluorobenzene

99%

Empirical Formula (Hill Notation):
C6H5F
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
96.10
Beilstein:
1236623
Numer EC:
Numer MDL:
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22

Poziom jakości

200

gęstość pary

3.31 (vs air)

próba

99%

współczynnik refrakcji

n20/D 1.465 (lit.)

tw

85 °C (lit.)

mp

−42 °C (lit.)

gęstość

1.024 g/mL at 25 °C (lit.)

SMILES string

Fc1ccccc1

InChI

1S/C6H5F/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H

InChI key

PYLWMHQQBFSUBP-UHFFFAOYSA-N

Szukasz podobnych produktów? Visit Przewodnik dotyczący porównywania produktów

Zastosowanie

Fluorobenzene is generally used as a solvent in synthetic chemistry. It can also be used as an aryl fluoride precursor in the nickel-catalyzed cross-coupling reactions.

Opakowanie

5, 100, 500 g in glass bottle

Hasło ostrzegawcze

Danger

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

Zwroty wskazujące środki ostrożności

Klasyfikacja zagrożeń

Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2

Kod klasy składowania

3 - Flammable liquids

WGK

WGK 2

Temperatura zapłonu °F

5.0 °F - closed cup

Temperatura zapłonu °C

-15 °C - closed cup

Środki ochrony indywidualnej

Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter

Certyfikat analizy

Świadectwo pochodzenia

Catalytic C- C bond formation through selective activation of C- F bonds.
Bohm, Volker PW et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 40(18), 3387-3389 (2001)
Reactions of a cyclic rhodium carbenoid with aromatic compounds and vinyl ethers.
Pirrung, Michael C et al.
The Journal of Organic Chemistry, 60(7), 2112-2124 (1995)
Coordinatively unsaturated ruthenium phosphine half-sandwich complexes: Correlations to structure and reactivity.
Aneetha, Halikhedkar et al.
Organometallics, 21(24), 5334-5346 (2002)
Nickel-catalyzed Suzuki-Miyaura reaction of aryl fluorides.
Tobisu, Mamoru et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(48), 19505-19511 (2011)
Fidel Ortega-Gavilán et al.
Food chemistry, 322, 126743-126743 (2020-04-14)
Sensory properties are critical characteristics that determine quality and can be evaluated by trained tasting panels. The panels function as multi-sensor measuring instrument and need the use of reference materials (RMs) for training. The homogeneity between units packaged from a

Nasz zespół naukowców ma doświadczenie we wszystkich obszarach badań, w tym w naukach przyrodniczych, materiałoznawstwie, syntezie chemicznej, chromatografii, analityce i wielu innych dziedzinach.

Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej