Merck
All Photos(1)

W217018

Sigma-Aldrich

2-Butanone

FCC, FG

Synonym(s):
Ethyl methyl ketone, MEK, Methyl ethyl ketone
Linear Formula:
C2H5COCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
72.11
Numer FEMA:
2170
Beilstein:
741880
Numer EC:
Nr Rady Europy:
753
Numer MDL:
eCl@ss:
39021202
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
7.053
NACRES:
NA.21

pochodzenie biologiczne

synthetic

Poziom jakości

400

klasa czystości

FG
Halal
Kosher

Agency

meets purity specifications of JECFA

reg. compliance

EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
FDA 21 CFR 175.320

gęstość pary

2.49 (vs air)

ciśnienie pary

71 mmHg ( 20 °C)

próba

≥99.5% (GC)

forma

liquid

temp. samozapłonu

960 °F

granice wybuchowości

10.1 %

współczynnik refrakcji

n20/D 1.379 (lit.)

tw

80 °C (lit.)

mp

−87 °C (lit.)

gęstość

0.805 g/mL at 25 °C (lit.)

application(s)

flavors and fragrances

Dokumentacja

see Safety & Documentation for available documents

alergen pokarmowy

no known allergens

Organoleptyczne

ethereal

SMILES string

CC(CC)=O

InChI

1S/C4H8O/c1-3-4(2)5/h3H2,1-2H3

InChI key

ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N

Looking for similar products? Visit Product Comparison Guide

Related Categories

piktogramy

FlameExclamation mark

Hasło ostrzegawcze

Danger

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

Zwroty wskazujące środki ostrożności

Klasyfikacja zagrożeń

Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3

Organy docelowe

Central nervous system

Zagrożenia dodatkowe

Kod klasy składowania

3 - Flammable liquids

WGK

WGK 1

Temperatura zapłonu °F

26.6 °F - closed cup

Temperatura zapłonu °C

-3 °C - closed cup

Środki ochrony indywidualnej

Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter

Certificate of Analysis

Enter Lot Number to search for Certificate of Analysis (COA).

Certificate of Origin

Enter Lot Number to search for Certificate of Origin (COO).

Our team of scientists has experience in all areas of research including Life Science, Material Science, Chemical Synthesis, Chromatography, Analytical and many others.

Contact Technical Service