Wszystkie zdjęcia(1)

W292907

Sigma-Aldrich

Isopropyl alcohol

≥99.7%, FCC, FG

Synonim(y):
IPA, 2-Propanol, Isopropanol, sec-Propyl alcohol, Isopropyl alcohol
Wzór liniowy:
(CH3)2CHOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
60.10
Numer FEMA:
2929
Beilstein:
635639
Numer EC:
Nr Rady Europy:
4146
Numer MDL:
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
2.079
NACRES:
NA.21

Poziom jakości

400

pochodzenie biologiczne

synthetic

klasa czystości

FG
Halal
Kosher

agency

follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA

reg. compliance

EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FCC
FDA 21 CFR 172.515

gęstość pary

2.1 (vs air)

ciśnienie pary

33 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)

próba

≥99.7%

forma

liquid

temp. samozapłonu

750 °F

granice wybuchowości

2.0-12.7 %, 93 °C

zanieczyszczenia

≤0.2% (water)

współczynnik refrakcji

n20/D 1.377 (lit.)

pH

7 (20 °C)

tw

82 °C (lit.)

mp

−89.5 °C (lit.)

gęstość

0.785 g/mL at 25 °C (lit.)

Dokumentacja

see Safety & Documentation for available documents

Organoleptyczne

alcohol; musty; woody

application(s)

flavors and fragrances

alergen pokarmowy

no known allergens

alergen zapachowy

no known allergens

SMILES string

CC(C)O

InChI

1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3

InChI key

KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N

Szukasz podobnych produktów? Visit Przewodnik dotyczący porównywania produktów

Powiązane kategorie

Opis ogólny

Isopropyl alcohol (IPA, 2-propanol, isopropanol) is a water soluble aliphatic alcohol with a sweet odor. It is one of the volatile flavor compound found in Tricholoma matsutake,a fungi used in Japanese dishes for its aromatic flavor. IPA is also a major flavor component in lemon essence.

Opakowanie

8, 20 kg in composite drum

piktogramy

FlameExclamation mark

Hasło ostrzegawcze

Danger

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

Zwroty wskazujące środki ostrożności

Klasyfikacja zagrożeń

Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3

Organy docelowe

Central nervous system

Kod klasy składowania

3 - Flammable liquids

WGK

WGK 1

Temperatura zapłonu °F

53.6 °F - closed cup

Temperatura zapłonu °C

12.0 °C - closed cup

Środki ochrony indywidualnej

Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter

Volatile flavor compounds of Matsutake-Tricholoma matsutake (Ito et Imai) Sing.
Yajima I, et al.
Agricultural and Biological Chemistry, 45(2), 373-377 (1981)
Analysis of flavor constituents from lemon and lime essence.
Moshonas MG and Shaw PE.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 20(5), 1029-1030 (1972)
M Vujasinovic et al.
Human & experimental toxicology, 26(12), 975-978 (2008-04-01)
1-Propanol and 2-propanol are isomers of an alcohol with three carbons. They are colorless liquids with a sweet odor. 1-Propanol is metabolized by alcohol dehydrogenase to propionic acid and presents with metabolic acidosis and elevated anion gap, whereas 2-propanol is
Jan Rybniker et al.
Nature communications, 6, 7659-7659 (2015-07-15)
Better antibiotics capable of killing multi-drug-resistant Mycobacterium tuberculosis are urgently needed. Despite extensive drug discovery efforts, only a few promising candidates are on the horizon and alternative screening protocols are required. Here, by testing a panel of FDA-approved drugs in
H Dolatshad et al.
Leukemia, 29(5), 1092-1103 (2014-11-28)
The splicing factor SF3B1 is the most commonly mutated gene in the myelodysplastic syndrome (MDS), particularly in patients with refractory anemia with ring sideroblasts (RARS). We investigated the functional effects of SF3B1 disruption in myeloid cell lines: SF3B1 knockdown resulted

Nasz zespół naukowców ma doświadczenie we wszystkich obszarach badań, w tym w naukach przyrodniczych, materiałoznawstwie, syntezie chemicznej, chromatografii, analityce i wielu innych dziedzinach.

Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej