Merck
Wszystkie zdjęcia(1)

Dokumenty

1.02243

Sigma-Aldrich

Ethidium bromide adsorber

for decontamination of ethidium bromide from staining solutions

Zaloguj sięto View Organizational & Contract Pricing

pH

3.0 (25 °C in H2O, suspension)

temp. przechowywania

15-25°C

Porównaj podobne pozycje

Wyświetl pełne porównanie

Pokaż różnice

1 of 4

Ta pozycja
1.116084410-OPZ361569
Sigma-Aldrich

Sigma-Aldrich

1.11608

Ethidium bromide

Millipore

Millipore

4410-OP

Ethidium Bromide

storage temp.

15-25°C

storage temp.

2-8°C

storage temp.

room temp

storage temp.

-

Komentarz do analizy

Performance test: passes test

Piktogramy

Exclamation markEnvironment

Hasło ostrzegawcze

Warning

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

Zwroty wskazujące środki ostrożności

Klasyfikacja zagrożeń

Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1

Kod klasy składowania

11 - Combustible Solids

Klasa zagrożenia wodnego (WGK)

WGK 3


Certyfikaty analizy (CoA)

Poszukaj Certyfikaty analizy (CoA), wpisując numer partii/serii produktów. Numery serii i partii można znaleźć na etykiecie produktu po słowach „seria” lub „partia”.

Already Own This Product?

Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.

Visit the Document Library

Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?

Podczas wyświetlania na stronie internetowej numery produktów są łączone z wielkością przesyłki / ilością (przykład: T1503-25G). Pamiętaj że w polu „Numer produktu” należy podać TYLKO numer produktu (przykład: T1503).

Przykład

T1503
Numer produktu
-
25G
Wielkość opakowania/ilość

Przykłady dodatkowe:

705578-5MG-PW

PL860-CGA/SHF-1EA

MMYOMAG-74K-13

1000309185

wpisz jako 1.000309185)

Problemy? Prosimy o kontakt Pomoc techniczna dla wsparcia

Numery serii i partii można znaleźć na etykiecie produktu po słowach „seria” lub „partia”.

Produkty Aldrich

  • Jeśli znajdziesz numer partii taki jak TO09019TO, wprowadź numer partii 09019TO bez pierwszych dwóch liter.

  • Jeśli znajdziesz numer partii z kodem wypełnienia takim jak 05427ES-021, wprowadź numer partii 05427ES bez kodu wypełnienia -021.

  • Jeśli znajdziesz numer partii z kodem wypełnienia takim jak STBB0728K9, wprowadź numer partii STBB0728 bez kodu wypełnienia K9.

Nie znalazłeś(-aś) tego, czego szukasz?

W niektórych przypadkach COA może nie być dostępny online. Jeśli podczas wyszukiwania nie udało się znaleźć COA, można o niego poprosić.

Poproś o COA

Nasz zespół naukowców ma doświadczenie we wszystkich obszarach badań, w tym w naukach przyrodniczych, materiałoznawstwie, syntezie chemicznej, chromatografii, analityce i wielu innych dziedzinach.

Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej