Wszystkie zdjęcia(3)

278475

Sigma-Aldrich

2-Propanol

anhydrous, 99.5%

Synonim(y):
IPA, Isopropanol, sec-Propyl alcohol, Isopropyl alcohol
Wzór liniowy:
(CH3)2CHOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
60.10
Beilstein:
635639
Numer EC:
Numer MDL:
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21

Poziom jakości

200

klasa czystości

anhydrous

gęstość pary

2.1 (vs air)

ciśnienie pary

33 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)

próba

99.5%

forma

liquid

temp. samozapłonu

750 °F

granice wybuchowości

2.0-12.7 %, 93 °C

zanieczyszczenia

<0.003% water
<0.005% water (100 mL pkg)

pozostałość po odparowaniu

<0.0003%

kolor

colorless

współczynnik refrakcji

n20/D 1.377 (lit.)

pH

7 (20 °C)

tw

82 °C (lit.)

mp

−89.5 °C (lit.)

rozpuszczalność

water: soluble (completely)

gęstość

0.785 g/mL at 25 °C (lit.)

SMILES string

CC(C)O

InChI

1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3

InChI key

KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N

Szukasz podobnych produktów? Visit Przewodnik dotyczący porównywania produktów

Powiązane kategorie

Zastosowanie

2-Propanol may be used as a solvent in the preparation of cyclic ureas by reacting carbon dioxide with diamines in the presence of pure cerium oxide (CeO2). It may also be used as an alternate precursor to acetone for synthesizing methyl isobutyl ketone.

Opakowanie

100, 12×100 mL in Sure/Seal™
1, 6×1, 2 L in Sure/Seal™
20 L in Pure-Pac™ 2

Uwaga dotycząca przygotowania

Product filtered through a 0.2 μm filter

Inne uwagi

Pure-Pac® II containers require the Micromatic MicroValve coupler for dispensing solvents, Z560723.

Informacje prawne

Pure-Pac is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC

piktogramy

FlameExclamation mark

Hasło ostrzegawcze

Danger

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

Zwroty wskazujące środki ostrożności

Klasyfikacja zagrożeń

Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3

Organy docelowe

Central nervous system

Kod klasy składowania

3 - Flammable liquids

WGK

WGK 1

Temperatura zapłonu °F

53.6 °F - closed cup

Temperatura zapłonu °C

12.0 °C - closed cup

Środki ochrony indywidualnej

Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter

Certyfikat analizy

Świadectwo pochodzenia

One-step MIBK synthesis: a new process from 2-propanol
Di Cosimo JI, et al
J. Catal., 208(1), 114-123 (2002)
Qing-Fei Yin et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 1206, 69-80 (2014-09-23)
Most of mRNAs and well-characterized long noncoding RNAs are shaped with 5' cap and 3' poly(A) tail. Thereby, conventional transcriptome analysis typically involved the enrichment of poly(A)+ RNAs by oligo(dT) selection. However, accumulated lines of evidence suggest that there are
Fabrication and characterization of electrospun titania nanofibers
Chandrasekar R, et al.
J. Mater. Sci., 44(5), 1198-1205 (2009)
Highly efficient synthesis of cyclic ureas from CO2 and diamines by a pure CeO2 catalyst using a 2-propanol solvent.
Tamura M, et al.
Green Chemistry, 15(6), 1567-1577 (2013)
Formation and characteristics of Cu colloids from CuO powder by laser irradiation in 2-propanol.
Yeh MS, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 103(33), 6851-6857 (1999)

Nasz zespół naukowców ma doświadczenie we wszystkich obszarach badań, w tym w naukach przyrodniczych, materiałoznawstwie, syntezie chemicznej, chromatografii, analityce i wielu innych dziedzinach.

Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej