Merck
Wszystkie zdjęcia(2)

901759

Sigma-Aldrich

AquaMet

Synonim(y):
(4-((4-Ethyl-4-methylpiperazin-1-ium-1-yl)methyl)-1,3-dimesitylimidazolidin-2-ylidene)dichloro(2-isopropoxybenzylidene)ruthenium(II) chloride
Empirical Formula (Hill Notation):
C39H55Cl3N4ORu
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
803.31

forma

powder

reaction suitability

core: ruthenium
reagent type: catalyst

temp. przechowywania

2-8°C

Zastosowanie

AquaMet is a highly active catalyst for olefin metathesis in water. The catalyst can be used in metathesis of water-insoluble substrates in ′′classical′′ organic solvents and in reactions in ionic liquids.

Informacje prawne

Sold in collaboration with Apeiron Synthesis, Inc. Research quantities are 100 g / customer / year. For quantities that exceed the research limit, please contact the supplier at www.apeiron-synthesis.com. PCT/EP2013/053967

Kod klasy składowania

13 - Non Combustible Solids

WGK

WGK 3

Temperatura zapłonu °F

Not applicable

Temperatura zapłonu °C

Not applicable

Certyfikat analizy

Wprowadź numer partii, aby wyszukać certyfikat analizy (COA).

Świadectwo pochodzenia

Wprowadź numer partii, aby wyszukać świadectwo pochodzenia (COO).

Więcej dokumentów

Quotes and Ordering

Highly active catalysts for olefin metathesis in water.
Skowerski K, et al.
Catalysis Science & Technology, 2(12), 2424-2427 (2012)

Nasz zespół naukowców ma doświadczenie we wszystkich obszarach badań, w tym w naukach przyrodniczych, materiałoznawstwie, syntezie chemicznej, chromatografii, analityce i wielu innych dziedzinach.

Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej