Merck
Wszystkie zdjęcia(1)

901784

Sigma-Aldrich

Nitro-grela 1st generation

≥95%

Synonim(y):
Dichloro(2-isopropoxy-5-nitrophenylmethylene)(tricyclohexylphosphine)ruthenium(II)
Empirical Formula (Hill Notation):
C28H44Cl2NO3PRu
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
645.60

próba

≥95%

forma

powder

reaction suitability

core: ruthenium
reagent type: catalyst

availability

available only in USA

mp

>300 °C

temp. przechowywania

2-8°C

Powiązane kategorie

Zastosowanie

Nitro-grela 1st generation is good for olefin metathesis for en-yn reactions.

Informacje prawne

Sold in collaboration with Apeiron Synthesis, Inc. Research quantities are 100 g / customer / year. For quantities that exceed the research limit, please contact the supplier at www.apeiron-synthesis.com.
PCT/EP2003/011222

piktogramy

Flame

Hasło ostrzegawcze

Danger

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

Zwroty wskazujące środki ostrożności

Klasyfikacja zagrożeń

Self-react. C

Kod klasy składowania

5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials

WGK

WGK 3

Temperatura zapłonu °F

Not applicable

Temperatura zapłonu °C

Not applicable

Certyfikat analizy

Wprowadź numer partii, aby wyszukać certyfikat analizy (COA).

Świadectwo pochodzenia

Wprowadź numer partii, aby wyszukać świadectwo pochodzenia (COO).

Więcej dokumentów

Quotes and Ordering

Anna Michrowska et al.
Journal of the American Chemical Society, 126(30), 9318-9325 (2004-07-30)
The design, synthesis, stability, and catalytic activity of nitro-substituted Hoveyda-Grubbs metathesis catalysts are described. The highly active and stable meta- and para-substituted complexes are attractive from a practical point of view. These catalysts operate in very mild conditions and can

Nasz zespół naukowców ma doświadczenie we wszystkich obszarach badań, w tym w naukach przyrodniczych, materiałoznawstwie, syntezie chemicznej, chromatografii, analityce i wielu innych dziedzinach.

Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej