Wszystkie zdjęcia(1)

179787

Sigma-Aldrich

tert-Butyl methyl ether

reagent grade, ≥98%

Synonim(y):
MTBE, Methyl tert-butyl ether
Wzór liniowy:
(CH3)3COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
88.15
Beilstein:
1730942
Numer EC:
Numer MDL:
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.07

Poziom jakości

100

klasa czystości

reagent grade

gęstość pary

3.1 (vs air)

ciśnienie pary

14.78 psi ( 55 °C)
4.05 psi ( 20 °C)

próba

≥98%

forma

liquid

temp. samozapłonu

705 °F

granice wybuchowości

15.1 %

zanieczyszczenia

≤0.0005% peroxides (as H2O2)
≤0.1% water (Karl Fischer)

współczynnik refrakcji

n20/D 1.369 (lit.)

tw

55-56 °C (lit.)

mp

-110 °C

gęstość

0.74 g/mL at 25 °C (lit.)

SMILES string

COC(C)(C)C

InChI

1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3

InChI key

BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N

Szukasz podobnych produktów? Visit Przewodnik dotyczący porównywania produktów

Powiązane kategorie

Opis ogólny

tert-Butyl methyl ether is a commonly used organic solvent. It can be synthesized by acid catalyzed reaction between methanol and isobutene. It is an effective alternative to lead containing additives for enhancing the octane rating of gasoline.

Zastosowanie

tert-Butyl methyl ether may be used to synthesize fatty acid methyl esters (FAMEs) and glycerol tert-butyl ether via transesterification with canola oil under supercritical conditions. Its addition during the polymerization of propene by stopped-flow method increases the number of active sites.

Opakowanie

1, 4 L in glass bottle

piktogramy

FlameExclamation mark

Hasło ostrzegawcze

Danger

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

Zwroty wskazujące środki ostrożności

Klasyfikacja zagrożeń

Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2

Kod klasy składowania

3 - Flammable liquids

WGK

WGK 1

Temperatura zapłonu °F

-18.4 °F - closed cup

Temperatura zapłonu °C

-28 °C - closed cup

Certyfikat analizy

Świadectwo pochodzenia

Removal of methyl tert-butyl ether (MTBE) with Nafion.
Lien HL and Zhang WX
Journal of Hazardous Materials, 144(1), 194-199 (2007)
New approach of catalyst-free biodiesel production from canola oil in supercritical tert-butyl methyl ether (MTBE).
Farobie O, et al.
Fuel: The Science and Technology of Fuel and Energy, 135, 172-181 (2014)
Role of tert-Butyl Methyl Ether (TBME) as an External Donor in Propene Polymerization with Dibutyl Phthalate (DBP)-Containing MgCl2-Supported Ti Catalysts Activated with Al(i-C4H9)3.
Ohnishi R and Konakazawa T.
Macromolecular Chemistry and Physics, 205(14), 1938-1947 (2004)
Relative solubility, stability, and absorptivity of lutein and β-carotene in organic solvents.
Craft NE and Soares JH.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 40(3), 431-434 (1992)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 154-154 (1994)

Nasz zespół naukowców ma doświadczenie we wszystkich obszarach badań, w tym w naukach przyrodniczych, materiałoznawstwie, syntezie chemicznej, chromatografii, analityce i wielu innych dziedzinach.

Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej