Wszystkie zdjęcia(1)

230731

Sigma-Aldrich

Nitromethane

ReagentPlus®, ≥99.0%

Empirical Formula (Hill Notation):
CH3NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
61.04
Beilstein:
1698205
Numer EC:
Numer MDL:
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21

gęstość pary

2.1 (vs air)

Poziom jakości

200

ciśnienie pary

2.7 mmHg

linia produktu

ReagentPlus®

próba

≥99.0%

forma

liquid

temp. samozapłonu

784 °F

granice wybuchowości

7.3 %, 33 °F

współczynnik refrakcji

n20/D 1.382 (lit.)

pH

6.4 (20 °C, 0.01 g/L)

tw

101.2 °C (lit.)

mp

−29 °C (lit.)

gęstość

1.127 g/mL at 25 °C (lit.)

SMILES string

C[N+]([O-])=O

InChI

1S/CH3NO2/c1-2(3)4/h1H3

InChI key

LYGJENNIWJXYER-UHFFFAOYSA-N

Szukasz podobnych produktów? Visit Przewodnik dotyczący porównywania produktów

Powiązane kategorie

Opakowanie

25, 100 mL in glass bottle

Informacje prawne

ReagentPlus is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC

Hasło ostrzegawcze

Warning

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

Klasyfikacja zagrożeń

Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2

Kod klasy składowania

4.1A - Other explosive hazardous materials

WGK

WGK 2

Temperatura zapłonu °F

95.0 °F - closed cup

Temperatura zapłonu °C

35 °C - closed cup

Certyfikat analizy

Świadectwo pochodzenia

The catalytic chemistry of nitromethane over Co-ZSM5 and other catalysts in connection with the methane-NOxSCR reaction.
Cowan AD, et al.
J. Catal., 176(2), 329-343 (1998)
Xin Yang et al.
Environmental science & technology, 46(23), 12832-12838 (2012-11-17)
Nitrogenous disinfection byproducts (N-DBPs) such as haloacetonitriles (HANs) and halonitromethanes (HNMs) are formed during water chlorination. Preozonation is sometimes applied to control trihalomethane (THM) formation, but this may risk promoting the formation of HNMs and HANs. The role of ozone
F Ferreira da Silva et al.
The Journal of chemical physics, 135(17), 174504-174504 (2011-11-11)
Results of a detailed study on electron interactions with nitromethane (CH(3)NO(2)) embedded in helium nanodroplets are reported. Anionic and cationic products formed are analysed by mass spectrometry. When the doped helium droplets are irradiated with low-energy electrons of about 2
Construction of an all-carbon quaternary stereocenter by the peptide-catalyzed asymmetric Michael addition of nitromethane to β-disubstituted α,β-unsaturated aldehydes.
Kengo Akagawa et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 51(51), 12786-12789 (2012-11-13)
Benedek Vakulya et al.
Organic letters, 7(10), 1967-1969 (2005-05-07)
Cinchona alkaloid-derived chiral bifunctional thiourea organocatalysts were synthesized and applied in the Michael addition between nitromethane and chalcones with high ee and chemical yields.

Nasz zespół naukowców ma doświadczenie we wszystkich obszarach badań, w tym w naukach przyrodniczych, materiałoznawstwie, syntezie chemicznej, chromatografii, analityce i wielu innych dziedzinach.

Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej