Wszystkie zdjęcia(1)

270423

Sigma-Aldrich

Nitromethane

suitable for HPLC, ≥96%

Empirical Formula (Hill Notation):
CH3NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
61.04
Beilstein:
1698205
Numer EC:
Numer MDL:
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21

Poziom jakości

100

gęstość pary

2.1 (vs air)

ciśnienie pary

2.7 mmHg

próba

≥96%

forma

liquid

temp. samozapłonu

784 °F

granice wybuchowości

7.3 %, 33 °F

technique(s)

HPLC: suitable

zanieczyszczenia

<0.030% water

współczynnik refrakcji

n20/D 1.382 (lit.)

pH

6.4 (20 °C, 0.01 g/L)

tw

101.2 °C (lit.)

mp

−29 °C (lit.)

gęstość

1.127 g/mL at 25 °C (lit.)

λ

H2O reference

absorpcja UV

λ: 380 nm Amax: 1.00
λ: 386 nm Amax: 0.50
λ: 395 nm Amax: 0.20
λ: 400 nm Amax: 0.10
λ: 405 nm Amax: 0.05
λ: 430-700 nm Amax: 0.01

application(s)

food and beverages

SMILES string

C[N+]([O-])=O

InChI

1S/CH3NO2/c1-2(3)4/h1H3

InChI key

LYGJENNIWJXYER-UHFFFAOYSA-N

Szukasz podobnych produktów? Visit Przewodnik dotyczący porównywania produktów

Powiązane kategorie

Opakowanie

1, 2 L in glass bottle
100 mL in glass bottle

Polecane produkty

Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis

Hasło ostrzegawcze

Warning

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

Klasyfikacja zagrożeń

Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2

Kod klasy składowania

4.1A - Other explosive hazardous materials

WGK

WGK 2

Temperatura zapłonu °F

95.0 °F - closed cup

Temperatura zapłonu °C

35 °C - closed cup

Certyfikat analizy

Świadectwo pochodzenia

The catalytic chemistry of nitromethane over Co-ZSM5 and other catalysts in connection with the methane-NOxSCR reaction.
Cowan AD, et al.
J. Catal., 176(2), 329-343 (1998)
Metal ion encapsulation: cobalt cages derived from polyamines, formaldehyde, and nitromethane.
Geue RJ, et al.
Journal of the American Chemical Society, 106(19), 5478-5488 (1984)
Benedek Vakulya et al.
Organic letters, 7(10), 1967-1969 (2005-05-07)
Cinchona alkaloid-derived chiral bifunctional thiourea organocatalysts were synthesized and applied in the Michael addition between nitromethane and chalcones with high ee and chemical yields.
Wenguo Yang et al.
Chemistry, an Asian journal, 7(4), 771-777 (2012-02-10)
Through the cleavage of the C-C bond, the first catalytic tandem conjugate addition-elimination reaction of Morita-Baylis-Hillman C adducts has been presented. Various S(N)2'-like C-, S-, and P-allylic compounds could be obtained with exclusive E configuration in good to excellent yields.
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 696-696 (1994)

Protokoły

GC Analysis of Class 2 Residual Solvents on OVI-G43

GC Analysis of Class 2 Residual Solvents on OVI-G43

Nasz zespół naukowców ma doświadczenie we wszystkich obszarach badań, w tym w naukach przyrodniczych, materiałoznawstwie, syntezie chemicznej, chromatografii, analityce i wielu innych dziedzinach.

Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej