Merck
All Photos(3)

360473

Sigma-Aldrich

2-Butanone

ACS reagent, ≥99.0%

Synonym(s):
Ethyl methyl ketone, MEK, Methyl ethyl ketone
Linear Formula:
C2H5COCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
72.11
Beilstein:
741880
Numer EC:
Numer MDL:
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21

klasa czystości

ACS reagent

Poziom jakości

200

gęstość pary

2.49 (vs air)

ciśnienie pary

71 mmHg ( 20 °C)

próba

≥99.0%

forma

liquid

temp. samozapłonu

960 °F

granice wybuchowości

10.1 %

zanieczyszczenia

≤0.0005 meq/g Titr. acid
≤0.20% water

pozostałość po odparowaniu

≤0.0025%

kolor

APHA: ≤15

współczynnik refrakcji

n20/D 1.379 (lit.)

tw

80 °C (lit.)

mp

−87 °C (lit.)

gęstość

0.805 g/mL at 25 °C (lit.)

SMILES string

CC(CC)=O

InChI

1S/C4H8O/c1-3-4(2)5/h3H2,1-2H3

InChI key

ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N

Looking for similar products? Visit Product Comparison Guide

Related Categories

piktogramy

FlameExclamation mark

Hasło ostrzegawcze

Danger

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

Zwroty wskazujące środki ostrożności

Klasyfikacja zagrożeń

Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3

Organy docelowe

Central nervous system

Zagrożenia dodatkowe

Kod klasy składowania

3 - Flammable liquids

WGK

WGK 1

Temperatura zapłonu °F

26.6 °F - closed cup

Temperatura zapłonu °C

-3 °C - closed cup

Certificate of Analysis

Enter Lot Number to search for Certificate of Analysis (COA).

Certificate of Origin

Enter Lot Number to search for Certificate of Origin (COO).

Our team of scientists has experience in all areas of research including Life Science, Material Science, Chemical Synthesis, Chromatography, Analytical and many others.

Contact Technical Service