Wszystkie zdjęcia(1)

360554

Sigma-Aldrich

Nitromethane

ACS reagent, ≥95%

Empirical Formula (Hill Notation):
CH3NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
61.04
Beilstein:
1698205
Numer EC:
Numer MDL:
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21

Poziom jakości

200

klasa czystości

ACS reagent

gęstość pary

2.1 (vs air)

ciśnienie pary

2.7 mmHg ( 20 °C)

próba

≥95%

forma

liquid

temp. samozapłonu

784 °F

granice wybuchowości

7.3 %, 33 °F

wygląd

clear

zanieczyszczenia

≤0.05% water

kolor

APHA: ≤10

współczynnik refrakcji

n20/D 1.382 (lit.)

pH

6.4 (20 °C, 0.01 g/L)

tw

101.2 °C (lit.)

mp

−29 °C (lit.)

gęstość

1.127 g/mL at 25 °C (lit.)

SMILES string

C[N+]([O-])=O

InChI

1S/CH3NO2/c1-2(3)4/h1H3

InChI key

LYGJENNIWJXYER-UHFFFAOYSA-N

Szukasz podobnych produktów? Visit Przewodnik dotyczący porównywania produktów

Powiązane kategorie

Hasło ostrzegawcze

Warning

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

Klasyfikacja zagrożeń

Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2

Kod klasy składowania

4.1A - Other explosive hazardous materials

WGK

WGK 2

Temperatura zapłonu °F

95.0 °F - closed cup

Temperatura zapłonu °C

35 °C - closed cup

Certyfikat analizy

Świadectwo pochodzenia

Metal ion encapsulation: cobalt cages derived from polyamines, formaldehyde, and nitromethane.
Geue RJ, et al.
Journal of the American Chemical Society, 106(19), 5478-5488 (1984)
Benedek Vakulya et al.
Organic letters, 7(10), 1967-1969 (2005-05-07)
Cinchona alkaloid-derived chiral bifunctional thiourea organocatalysts were synthesized and applied in the Michael addition between nitromethane and chalcones with high ee and chemical yields.
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 696-696 (1994)
Atanu Bhattacharya et al.
The Journal of chemical physics, 136(2), 024321-024321 (2012-01-21)
Decomposition of electronically excited nitro-containing molecules with different X-NO(2) (X = C, N, O) moieties has been intensively investigated over the past decades; however, their decomposition behavior has not previously been compared and contrasted. Comparison of their unimolecular decomposition behavior
Naomi Rom et al.
The journal of physical chemistry. A, 115(36), 10181-10202 (2011-08-05)
The decomposition mechanism of hot liquid nitromethane at various compressions was studied using reactive force field (ReaxFF) molecular dynamics simulations. A competition between two different initial thermal decomposition schemes is observed, depending on compression. At low densities, unimolecular C-N bond

Nasz zespół naukowców ma doświadczenie we wszystkich obszarach badań, w tym w naukach przyrodniczych, materiałoznawstwie, syntezie chemicznej, chromatografii, analityce i wielu innych dziedzinach.

Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej