Merck
Wszystkie zdjęcia(4)

399388

Sigma-Aldrich

Formic acid

greener alternative

ACS reagent, ≥88%

Wzór liniowy:
HCOOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
46.03
Beilstein:
1209246
Numer EC:
Numer MDL:
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21

Poziom jakości

200

klasa czystości

ACS reagent

gęstość pary

1.6 (vs air)

ciśnienie pary

44.8 mmHg ( 20 °C)

opis

dilution test passes test

próba

≥88%

forma

liquid

temp. samozapłonu

1004 °F

granice wybuchowości

57 %

charakterystyka ekologicznej alternatywy

Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.

zanieczyszczenia

≤0.4% Acetic acid

pozostałość po odparowaniu

≤0.002%

kolor

APHA: ≤15

współczynnik refrakcji

n20/D 1.370 (lit.)

pH

2.2 (20 °C, 2.2 g/L)

tw

100-101 °C (lit.)

mp

8.2-8.4 °C (lit.)

rozpuszczalność

water: miscible

gęstość

1.22 g/mL at 25 °C (lit.)

ślady anionów

chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
sulfite (SO32-): passes test

ślady kationów

Fe: ≤5 ppm
NH4+: ≤0.005%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP)

temp. przechowywania

room temp

SMILES string

OC=O

InChI

1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)

InChI key

BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N

Szukasz podobnych produktów? Visit Przewodnik dotyczący porównywania produktów

Opis ogólny

We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for catalysis. Click here for more information.

Zastosowanie

Reductant used in iron-catalyzed, greener reduction of aldehydes to alcohols .

Fast and selective iron-catalyzed transfer hydrogenations of aldehydes

Opakowanie

100, 4×100, 500 mL in poly bottle
100 mL in glass bottle
2.5, 4×2.5 L in poly bottle

Hasło ostrzegawcze

Danger

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

Klasyfikacja zagrożeń

Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B

Zagrożenia dodatkowe

Kod klasy składowania

3 - Flammable liquids

WGK

WGK 1

Temperatura zapłonu °F

118.4 °F

Temperatura zapłonu °C

48 °C

Certyfikat analizy

Wprowadź numer partii, aby wyszukać certyfikat analizy (COA).

Świadectwo pochodzenia

Wprowadź numer partii, aby wyszukać świadectwo pochodzenia (COO).

Modification of Pd for formic acid decomposition by support grafted functional groups.
Jones S, et al.
Catalysis, Structure & Reactivity, 1(1), 19-24 (2015)
Carbon dioxide as a raw material: the synthesis of formic acid and its derivatives from CO2.
Leitner W.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 34(20), 2207-2221 (1995)
Advances in Direct Formic Acid Fuel Cells: Fabrication of Efficient Ir/Pd Nanocatalysts for Formic Acid Electro-Oxidation.
Al-Akraa IM, et al.
International Journal of Electrochemical Science, 10, 3282-3290 (2015)
Raman spectral study of 'neat' formic acid and aqueous and organic solutions of formic acid.
Bartholomew RJ and Irish DE.
Journal of Raman Spectroscopy, 30(4), 325-334 (1999)
Pd-Cu/C electrocatalysts synthesized by one-pot polyol reduction toward formic acid oxidation: Structural characterization and electrocatalytic performance.
Wang L, et al.
International Journal of Hydrogen Energy, 40(4), 1726-1734 (2015)

Nasz zespół naukowców ma doświadczenie we wszystkich obszarach badań, w tym w naukach przyrodniczych, materiałoznawstwie, syntezie chemicznej, chromatografii, analityce i wielu innych dziedzinach.

Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej