Wszystkie zdjęcia(1)

443808

Sigma-Aldrich

tert-Butyl methyl ether

ACS reagent, ≥99.0%

Synonim(y):
MTBE, Methyl tert-butyl ether
Wzór liniowy:
(CH3)3COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
88.15
Beilstein:
1730942
Numer EC:
Numer MDL:
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.07

Poziom jakości

200

klasa czystości

ACS reagent

gęstość pary

3.1 (vs air)

ciśnienie pary

4.05 psi

próba

≥99.0%

forma

liquid

temp. samozapłonu

705 °F

granice wybuchowości

15.1 %

zanieczyszczenia

≤0.05% water
<1 ppm H2O2

pozostałość po odparowaniu

≤0.001%

kolor

APHA: ≤10

współczynnik refrakcji

n20/D 1.369 (lit.)

tw

55-56 °C (lit.)

mp

-110 °C

gęstość

0.74 g/mL at 25 °C (lit.)

application(s)

microbiology

SMILES string

COC(C)(C)C

InChI

1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3

InChI key

BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N

Szukasz podobnych produktów? Visit Przewodnik dotyczący porównywania produktów

Powiązane kategorie

Opis ogólny

tert-Butyl methyl ether (methyl tert-butyl ether, MTBE) is a gasoline additive. Its oxidative degradation by propane-oxidizing bacterial strains has been tested. Kinetics of its heat-mediated biodegradation has been investigated under various reaction conditions. Its biodegradation followed a pseudo-first-order decay model and its pseudo-first-order rate constants were evaluated. Its extraction from water has been proposed by employing an organic polymeric compound, Nafion. MTBE can be synthesized by acid-catalyzed reaction between methanol and isobutene. A study suggests that the addition of MTBE increases the number of active sites during polymerization of propene by stopped-flow method. This solvent meets ACS (American Chemical Society) specifications and can be used for processes requiring strict quality conditions such as analytical testing.

Zastosowanie

tert-Butyl methyl ether (methyl tert-butyl ether, MTBE) may be used:
  • As sole carbon and energy source in a mixed microbial consortium.
  • To extract lipids from biological fluids for shotgun profiling.
  • To synthesize fatty acid methyl esters (FAMEs) and glycerol tert-butyl ether by transesterification of canola oil in the absence of catalyst under supercritical condition.

Opakowanie

2.5, 4×2.5, 4×4 L in glass bottle
1, 6×1 L in Sure/Seal™
500 mL in Sure/Seal™
18, 200 L in steel drum

piktogramy

FlameExclamation mark

Hasło ostrzegawcze

Danger

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

Zwroty wskazujące środki ostrożności

Klasyfikacja zagrożeń

Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2

Kod klasy składowania

3 - Flammable liquids

WGK

WGK 1

Temperatura zapłonu °F

-18.4 °F - closed cup

Temperatura zapłonu °C

-28 °C - closed cup

Certyfikat analizy

Świadectwo pochodzenia

Removal of methyl tert-butyl ether (MTBE) with Nafion.
Lien HL and Zhang WX
Journal of Hazardous Materials, 144(1), 194-199 (2007)
Lipid extraction by methyl-tert-butyl ether for high-throughput lipidomics.
Matyash V, et al.
Journal of Lipid Research, 49(5), 1137-1146 (2008)
New approach of catalyst-free biodiesel production from canola oil in supercritical tert-butyl methyl ether (MTBE).
Farobie O, et al.
Fuel: The Science and Technology of Fuel and Energy, 135, 172-181 (2014)
Role of tert-Butyl Methyl Ether (TBME) as an External Donor in Propene Polymerization with Dibutyl Phthalate (DBP)-Containing MgCl2-Supported Ti Catalysts Activated with Al(i-C4H9)3.
Ohnishi R and Konakazawa T.
Macromolecular Chemistry and Physics, 205(14), 1938-1947 (2004)
J R Hanson et al.
Applied and environmental microbiology, 65(11), 4788-4792 (1999-11-05)
A bacterial strain, PM1, which is able to utilize methyl tert-butyl ether (MTBE) as its sole carbon and energy source, was isolated from a mixed microbial consortium in a compost biofilter capable of degrading MTBE. Initial linear rates of MTBE

Nasz zespół naukowców ma doświadczenie we wszystkich obszarach badań, w tym w naukach przyrodniczych, materiałoznawstwie, syntezie chemicznej, chromatografii, analityce i wielu innych dziedzinach.

Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej