Wszystkie zdjęcia(1)

650560

Sigma-Aldrich

tert-Butyl methyl ether

HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, 99.9%

Synonim(y):
MTBE, Methyl tert-butyl ether
Wzór liniowy:
(CH3)3COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
88.15
Beilstein:
1730942
Numer EC:
Numer MDL:
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.07

Poziom jakości

100

klasa czystości

HPLC Plus
for residue analysis

gęstość pary

3.1 (vs air)

ciśnienie pary

4.05 psi

próba

99.9%

forma

liquid

temp. samozapłonu

705 °F

granice wybuchowości

15.1 %

technique(s)

HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable

zanieczyszczenia

≤0.02% water
<1.0 ppb Fluorescence (quinine) at 365 nm

pozostałość po odparowaniu

≤0.0001%

pozostałości halogenowane

≤10 ng/L (as heptachlor epoxide)

współczynnik refrakcji

n20/D 1.369 (lit.)

tw

55-56 °C (lit.)

mp

-110 °C

gęstość

0.74 g/mL at 25 °C (lit.)

λ

H2O reference

absorpcja UV

λ: 210 nm Amax: 1.0
λ: 225 nm Amax: 0.50
λ: 250 nm Amax: 0.10
λ: 300-400 nm Amax: 0.005

application(s)

food and beverages

SMILES string

COC(C)(C)C

InChI

1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3

InChI key

BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N

Szukasz podobnych produktów? Visit Przewodnik dotyczący porównywania produktów

Powiązane kategorie

Opis ogólny

tert-Butyl methyl ether is a gasoline additive. Its oxidative degradation by propane-oxidizing bacterial strains has been tested. Kinetics of its heat-assisted persulfate oxidation has been investigated at various pH, temperature, oxidant concentration and ionic strength levels. Its biodegradation followed a pseudo-first-order decay model and its pseudo-first-order rate constants were evaluated. MTBE can be synthesized by acid catalyzed reaction between methanol and isobutene. A study suggests that the addition of MTBE increases the number of active sites during polymerization of propene by stopped-flow method.

Zastosowanie

Suitable for HPLC, spectrophotometry, environmental testing

Opakowanie

50 L in Pure-Pac™ 2
1, 6×1, 4, 4×4 L in glass bottle
56 L in Pure-Pac™ 1

Inne uwagi

Pure-Pac® II containers require the Micromatic MacroValve coupler for dispensing solvents, Z560723.

Polecane produkty

Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis

Informacje prawne

Pure-Pac is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC

piktogramy

FlameExclamation mark

Hasło ostrzegawcze

Danger

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

Zwroty wskazujące środki ostrożności

Klasyfikacja zagrożeń

Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2

Kod klasy składowania

3 - Flammable liquids

WGK

WGK 1

Temperatura zapłonu °F

-18.4 °F - closed cup

Temperatura zapłonu °C

-28 °C - closed cup

Certyfikat analizy

Świadectwo pochodzenia

Lipid extraction by methyl-tert-butyl ether for high-throughput lipidomics.
Matyash V, et al.
Journal of Lipid Research, 49(5), 1137-1146 (2008)
New approach of catalyst-free biodiesel production from canola oil in supercritical tert-butyl methyl ether (MTBE).
Farobie O, et al.
Fuel: The Science and Technology of Fuel and Energy, 135, 172-181 (2014)
Role of tert-Butyl Methyl Ether (TBME) as an External Donor in Propene Polymerization with Dibutyl Phthalate (DBP)-Containing MgCl2-Supported Ti Catalysts Activated with Al(i-C4H9)3.
Ohnishi R and Konakazawa T.
Macromolecular Chemistry and Physics, 205(14), 1938-1947 (2004)
Carotenoid Extraction and Quantification from Capsicum annuum.
Richins RD, et al.
Bio-protocol, 4(19), e1256-e1256 (2014)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 154-154 (1994)

Nasz zespół naukowców ma doświadczenie we wszystkich obszarach badań, w tym w naukach przyrodniczych, materiałoznawstwie, syntezie chemicznej, chromatografii, analityce i wielu innych dziedzinach.

Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej