Merck
Wszystkie zdjęcia(1)

695076

Sigma-Aldrich

Formic acid

ACS reagent, ≥96%

Wzór liniowy:
HCOOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
46.03
Beilstein:
1209246
Numer EC:
Numer MDL:
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21

klasa czystości

ACS reagent

gęstość pary

1.6 (vs air)

ciśnienie pary

44.8 mmHg ( 20 °C)

próba

≥96%

forma

liquid

temp. samozapłonu

1004 °F

granice wybuchowości

57 %

współczynnik refrakcji

n20/D 1.370 (lit.)

pH

2.2 (20 °C, 2.2 g/L)

tw

100-101 °C (lit.)

mp

8.2-8.4 °C (lit.)

rozpuszczalność

water: miscible

gęstość

1.22 g/mL at 25 °C (lit.)

ślady anionów

chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.003%
sulfite (SO32-): passes test

ślady kationów

Fe: ≤0.001%
NH4+: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%

application(s)

sample preparation

SMILES string

OC=O

InChI

1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)

InChI key

BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N

Szukasz podobnych produktów? Visit Przewodnik dotyczący porównywania produktów

Opis ogólny

Formic acid is the simplest carboxylic acid. Crystal structure study by single-crystal X-ray diffraction technique at -50°C has shown that it has an orthorhombic structure with space group Pna. The photodegradation of formic acid has been investigated using ab intio calculations and time-resolved Fourier transform infrared spectroscopy. Its utility as a fuel in direct fuel cells has been studied. The momentum distribution for its monomer have been evaluated by electron momentum spectroscopy (EMS).

Opakowanie

100, 500 mL in poly bottle

Hasło ostrzegawcze

Danger

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

Klasyfikacja zagrożeń

Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A

Zagrożenia dodatkowe

Kod klasy składowania

3 - Flammable liquids

WGK

WGK 1

Temperatura zapłonu °F

121.1 °F - closed cup

Temperatura zapłonu °C

49.5 °C - closed cup

Certyfikat analizy

Wprowadź numer partii, aby wyszukać certyfikat analizy (COA).

Świadectwo pochodzenia

Wprowadź numer partii, aby wyszukać świadectwo pochodzenia (COO).

Electron momentum spectroscopy of formic acid.
Nixon KL, et al.
Chemical Physics Letters, 474(1), 23-27 (2009)
Direct formic acid fuel cells.
Rice C, et al.
Journal of Power Sources, 111(1), 83-89 (2002)
Photodissociation of formic acid.
Su H, et al.
J. Chem. Phys. , 113(5), 1891-1897 (2000)
The crystal structure of formic acid.
Holtzberg F, et al.
Acta Crystallographica, 6(2), 127-130 (1953)
Switchgrass pretreatment and hydrolysis using low concentrations of formic acid.
Marzialetti T, et al.
Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 86(5), 706-713 (2011)

Produkty

Development of a Simple and Rapid Digestion Protocol for Proteomics Sample Preparation

In this study, we developed a rapid trypsin digest kit that, at elevated temperatures, yielded reliable, reproducible results in less than 2 hours on a wide variety of substrates for mass spectrometry.

Nasz zespół naukowców ma doświadczenie we wszystkich obszarach badań, w tym w naukach przyrodniczych, materiałoznawstwie, syntezie chemicznej, chromatografii, analityce i wielu innych dziedzinach.

Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej