Merck
HomeLegal Entities

Förändringar av de juridiska enheterna Merck Life Science och Sigma-Aldrich: Så här påverkas webbutiken och beställningar

 • Den 10 januari 2022 omstrukturerades den kommersiella verksamhetenför Merck Life Science i Sverige
 • Denna verksamhet drevs tidigare av två juridiska enheter,
  Merck Chemicalsand Life Science AB och Sigma-Aldrich Sweden AB
 • Den kommersiella verksamheten är nu konsoliderad till Merck Chemicals andLife Science AB, som samtidigt döpts om till Merck Life Science AB
 • Från och med den 10 januari 2022 ber vi dig att sända nya ordrar till Merck Life Science AB. Följaktligen får du för beställningar som görs på eller efter det datumet motsvarande fakturor från Merck Life Science AB. Observera att motsvarande faktura kommer att skickas från den nya juridiska enheten för alla öppna beställningar vid start.

Som kund kommer du att dra nytta av denna utveckling genom att ha en partner för hela Merck Life Science-portföljen.

Beställningsinformation

På grund av konsolideringen av affärsverksamheten har vissa av vårakontakt- och beställningsuppgifter ändrats.

Förvissa dig om att följande ändringar är gjorda i era system. Se till att dininformation är aktuell för både kontakter och beställningsförfaranden.

 1. Företagets namn och adress:

  Merck Life Science AB
  Box 3033
  169 03 Solna
  Sverige

 2. Momsregistreringsnummer och organisationsnummer

  • Momsregistreringsnumret för Merck Life Science AB är SE556120300001
  • Företagets organisationsnummer är 556120-3000

 3. Uppgifter för betalning:

  Betalning med överföring:

  SEK-konto:
  BANKNAMN: Skandinaviska Enskilda Banken AB
  Konto #: 53851031970
  IBAN: nr SE2050000000053851031970
  Swift BIC: ESSESESS
  Bankgiro: 370-5548

  EUR-konto:
  BANKNAMN: Deutsche Bank SG
  Konto: 20395000
  IBAN: -nr DE05508700050020395000
  Swift BIC: DEUTDEFF508

 4. Kundservice:

  Din primära kontaktpunkt i vår försäljningsorganisation förblir densamma. Om du har några frågor, vänligen kontakta din säljare eller våra kundservicegrupper:

  Research & Applied
  Telefon: +46 (0)20 350 510
  E-post: SWcustomerrelations@merckgroup.com

  Process
  Telefon: +46 (0) 851 993 144
  E-post: PScommercialserviceSE@merckgroup.com

Uppdateringar av e-handel

I samband med konsolideringen av verksamheten kommer våra webbplatser och online-beställningsvägar att ändras.

Efter konsolideringen av den juridiska enheten kommer all e-handel med Merck Life Science att ske via www.sigmaaldrich.com. Du kommer fortfarande att ha tillgång till webbplatsen www.merckmillipore.com som en informationssida för att komma åt produktinformation, säkerhets- och kvalitetsdokument, inklusive Emprove® Dossiers, tills allt blir fullt tillgängligt direkt via sigmaaldrich.com

Webbplatsen sigmaaldrich.com kommer att visa kundspecifika priser i realtid för alla produkter, inklusive produkter som tidigare beställts via merckmillipore.com.

Övergången kan innebära att inloggningsuppgifterna på webben (inloggning och/eller lösenord) ändras för vissa användare:

 • Om du brukar beställa via sigmaaldrich.com kan du fortsätta att använda dina inloggningsuppgifter och ditt lösenord från sigmaaldrich.com utan några ändringar.
 • Om du endast brukar beställa via merckmillipore.com kan du använda samma inloggningsuppgifter (vanligtvis din e-postadress) på sigmaaldrich.com, men du måste uppdatera ditt lösenord eftersom vi inte kan överföra det krypterade lösenordet från en webbplats till en annan.