Merck
All Photos(1)

EHU055851

Sigma-Aldrich

MISSION® esiRNA

targeting human SEC62

描述

Powered by Eupheria Biotech

质量水平

产品线

MISSION®

形式

lyophilized powder

esiRNA cDNA靶序列

AGTAATAGCGGCCACCCTCTTCCCCCTTTGGCCAGCAGAAATGAGAGTAGGTGTTTATTACCTCAGTGTGGGTGCAGGCTGTTTTGTAGCCAGTATTCTTCTCCTTGCTGTTGCTCGATGCATTCTATTTCTCATCATTTGGCTCATAACTGGAGGAAGGCACCACTTTTGGTTCTTGCCAAATCTGACTGCTGATGTGGGCTTCATTGACTCCTTCAGGCCTCTGTACACACATGAATACAAAGGACCAAAAGCAGACTTAAAGAAAGATGAGAAGTCTGAAACCAAAAAGCAACAGAAGTCCGACAGTGAGGAAAAGTCAGACAGTGAGAAAAAGGAAGATGAGGAGGGGAAAGTAGGACCAGGAAATCATGGAACAGAAGGCTCGGGGGGAGAACGGCATTCAGACACGGACAGTGACAGGAGGGAAGATGATCGATCCCAGCAC

基因组数据库 |人类登记号

NCBI登记号

运输

ambient

储存温度

−20°C

Gene Information

Related Categories

Compare Similar Items

View Full Comparison

1 of 4

This Item
EMU047541EMU086721EHU021911
MISSION® esiRNA targeting human SEC62

Sigma-Aldrich

EHU055851

MISSION® esiRNA

MISSION® esiRNA targeting mouse Rapgef4

Sigma-Aldrich

EMU047541

MISSION® esiRNA

MISSION® esiRNA targeting mouse Traf4

Sigma-Aldrich

EMU086721

MISSION® esiRNA

MISSION® esiRNA targeting human UCHL1

Sigma-Aldrich

EHU021911

MISSION® esiRNA

description

Powered by Eupheria Biotech

description

Powered by Eupheria Biotech

description

Powered by Eupheria Biotech

description

Powered by Eupheria Biotech

product line

MISSION®

product line

MISSION®

product line

MISSION®

product line

MISSION®

form

lyophilized powder

form

lyophilized powder

form

lyophilized powder

form

lyophilized powder

esiRNA cDNA target sequence

AGTAATAGCGGCCACCCTCTTCCCCCTTTGGCCAGCAGAAATGAGAGTAGGTGTTTATTACCTCAGTGTGGGTGCAGGCTGTTTTGTAGCCAGTATTCTTCTCCTTGCTGTTGCTCGATGCATTCTATTTCTCATCATTTGGCTCATAACTGGAGGAAGGCACCACTTTTGGTTCTTGCCAAATCTGACTGCTGATGTGGGCTTCATTGACTCCTTCAGGCCTCTGTACACACATGAATACAAAGGACCAAAAGCAGACTTAAAGAAAGATGAGAAGTCTGAAACCAAAAAGCAACAGAAGTCCGACAGTGAGGAAAAGTCAGACAGTGAGAAAAAGGAAGATGAGGAGGGGAAAGTAGGACCAGGAAATCATGGAACAGAAGGCTCGGGGGGAGAACGGCATTCAGACACGGACAGTGACAGGAGGGAAGATGATCGATCCCAGCAC

esiRNA cDNA target sequence

AATGATCCTGCGAAAACCACCTGGCCAGAGGACTGTGGATGACCTAGAGATTATCTACGACGAGCTCCTTCATATTAAAGCCTTATCCCATCTCTCTACCACAGTGAAACGGGAGTTAGCAGGTGTTCTCATTTTTGAGTCTCACGCCAAAGGAGGAACTGTGTTGTTTAACCAGGGGGAAGAAGGTACCTCCTGGTACATCATTCTGAAAGGATCCGTGAATGTAGTCATTTATGGCAAGGGTGTGGTCTGCACCCTGCACGAAGGAGATGACTTTGGCAAGTTAGCTCTAGTGAACGATGCTCCAAGAGCTGCCTCCATTGTTCTTCGGGAAGATAATTGTCACTTCCTAAGAGTCGACAAGGAAGACTTCAATCGGATTCTGAGGGACGTTGAGGCGAATACAGTCA

esiRNA cDNA target sequence

ATAGCTGCAGCACTGCCTTTGTTCTCTGCCCTTTCAAAGAGTCTGGCTGCAAGCACAGGTGCCCTAAGCTGGCAATGGGACGTCACGTGGAGGAGAGCGTAAAGCCACATCTGGCTATGATGTGTGCCCTGGTGAGCCGACAGCGGCAAGAGCTGCAGGAGCTGCGAAGAGAGCTGGAAGAACTATCCATAGGCAGCGATGGAGTGCTCATCTGGAAGATTGGCAGCTATGGGCGTCGTCTACAAGAGGCCAAGGCCAAGCCTAACCTGGAGTGCTTCAGCCCAGCCTTCTATACGCATAAGTACGGCTACAAGCTGCAGGTGTCTGCATTCCTCAACGGCAACGGCAGTGGTGAGGGCACACACCTCTCCATCTACATCCGTGTCTTGCCGGGCGCCTTTGACAATCTCCTTGAGTGGCCCTTTGCCCGCCGGGTCACCTTCTCCCTGCTGGATCAGAGTGACCCAGGTTTGGCTAAGCCACAGCATGTCACTGAGACCTTCCACCCTGATC

esiRNA cDNA target sequence

CTGTGGCACAATCGGACTTATTCACGCAGTGGCCAATAATCAAGACAAACTGGGATTTGAGGATGGATCAGTTCTGAAACAGTTTCTTTCTGAAACAGAGAAAATGTCCCCTGAAGACAGAGCAAAATGCTTTGAAAAGAATGAGGCCATACAGGCAGCCCATGATGCCGTGGCACAGGAAGGCCAATGTCGGGTAGATGACAAGGTGAATTTCCATTTTATTCTGTTTAACAACGTGGATGGCCACCTCTATGAACTTGATGGACGAATGCCTTTTCCGGTGAACCATGGCGCCAGTTCAGAGGACACCCTGCTGAAGGACGCTGCCAAGGTCTGCAGAGAATTCACCGAGCGTGAGCAAGGAGAAGTCCGCTTCTCTGCCGTGGCTCTCTGCAAGGCAGCCTAATGCTCTGTGGGAGGGAC

Ensembl | human accession no.

ENSG00000008952

Ensembl | human accession no.

NM_019688

Ensembl | human accession no.

NM_009423

Ensembl | human accession no.

ENSG00000154277

NCBI accession no.

ENSG00000008952

NCBI accession no.

NM_019688

NCBI accession no.

NM_009423

NCBI accession no.

ENSG00000154277

一般描述

MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.

For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.

法律信息

MISSION is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC

储存分类代码

12 - Non Combustible Liquids

闪点(F)

Not applicable

闪点(C)

Not applicable

Certificate of Analysis

Enter Lot Number to search for Certificate of Analysis (COA).

Certificate of Origin

Enter Lot Number to search for Certificate of Origin (COO).

Our team of scientists has experience in all areas of research including Life Science, Material Science, Chemical Synthesis, Chromatography, Analytical and many others.

Contact Technical Service