MilliporeSigma
All Photos(1)

EMU014411

Sigma-Aldrich

MISSION® esiRNA

targeting mouse Bzw2

NACRES:
NA.51

description

Powered by Eupheria Biotech

Quality Level

product line

MISSION®

form

lyophilized powder

esiRNA cDNA target sequence

TGGTGATGACCTTGAAGCTGTAGCCAAATTTTTGGATTCTACTGGCTCACGATTAGATTACCGTCGCTATGCAGACACACTCTTTGATATCCTGGTGGCTGGCAGTATGCTTGCCCCTGGAGGAACACGCATAGACGATGGTGACAAGACCAAGATGACCAACCACTGTGTGTTTTCAGCAAATGAAGATCATGAAACCATCCGAAACTATGCTCAGGTCTTCAATAAACTCATCAGGAGATACAAGTATTTGGAAAAGGCATTTGAAGATGAAATGAAAAAGCTTCTCCTCTTCCTTAAAGCATTTTCTGAAGCAGAGCAGACAAAGTTGGCAATGCTGTCTGGGATCCTGCTGGGCAATGGGACCCTCCCAGCCACCATCCTCACCAGTCTCTTCACAGACAGCTTAGTCAAAGAAGGCATCGCA

Ensembl | mouse accession no.

NCBI accession no.

shipped in

ambient

storage temp.

−20°C

Gene Information

Related Categories

Compare Similar Items

View Full Comparison

1 of 4

This Item
EMU085881EMU086691EHU021921
MISSION® esiRNA targeting mouse Bzw2

Sigma-Aldrich

EMU014411

MISSION® esiRNA

MISSION® esiRNA targeting mouse Vsnl1

Sigma-Aldrich

EMU085881

MISSION® esiRNA

MISSION® esiRNA targeting mouse Rcn1

Sigma-Aldrich

EMU086691

MISSION® esiRNA

MISSION® esiRNA targeting human DGKD

Sigma-Aldrich

EHU021921

MISSION® esiRNA

description

Powered by Eupheria Biotech

description

Powered by Eupheria Biotech

description

Powered by Eupheria Biotech

description

Powered by Eupheria Biotech

product line

MISSION®

product line

MISSION®

product line

MISSION®

product line

MISSION®

form

lyophilized powder

form

lyophilized powder

form

lyophilized powder

form

lyophilized powder

esiRNA cDNA target sequence

TGGTGATGACCTTGAAGCTGTAGCCAAATTTTTGGATTCTACTGGCTCACGATTAGATTACCGTCGCTATGCAGACACACTCTTTGATATCCTGGTGGCTGGCAGTATGCTTGCCCCTGGAGGAACACGCATAGACGATGGTGACAAGACCAAGATGACCAACCACTGTGTGTTTTCAGCAAATGAAGATCATGAAACCATCCGAAACTATGCTCAGGTCTTCAATAAACTCATCAGGAGATACAAGTATTTGGAAAAGGCATTTGAAGATGAAATGAAAAAGCTTCTCCTCTTCCTTAAAGCATTTTCTGAAGCAGAGCAGACAAAGTTGGCAATGCTGTCTGGGATCCTGCTGGGCAATGGGACCCTCCCAGCCACCATCCTCACCAGTCTCTTCACAGACAGCTTAGTCAAAGAAGGCATCGCA

esiRNA cDNA target sequence

GTGGTACAAGGGCTTCCTCAAGGACTGTCCGAGCGGGAGGCTGAACCTCGAGGAGTTCCAGCAGCTCTATGTGAAGTTCTTCCCCTATGGAGATGCCTCCAAGTTCGCGCAGCACGCCTTCCGCACCTTCGACAAGAACGGTGATGGCACCATCGATTTCCGAGAGTTCATCTGTGCCCTGTCCATCACCTCCAGAGGTAGCTTTGAGCAGAAACTGAACTGGGCTTTCAACATGTATGATCTGGACGGTGACGGCAAGATCACCCGAGTGGAGATGCTGGAGATTATCGAGGCTATCTACAAAATGGTGGGCACCGTGATCATGATGAAAATGAATGAGGATGGCCTGACGCCTGAACAGCGGGTGGACAAGATTTTCAGCAAGATGGATAAGAACAAAGATGACCAGATTACACTGGATGAATTCAAAGAAGCTGCAAAAAGCGACCCTTCCATTGTATTACTTCTGCAGTGTGACATTCAGAAATGAGCTGATGTCGATGCTATGGA

esiRNA cDNA target sequence

CAACTACGGGGAAGACCTGACCAAAAATCATGATGAACTTTGAAAGACACTGGTTCTGGTGTGGCCAACTGTCGCAGGCTGTCTGCAGGTGTAGTGGGTGATTGCTATAGTTGTCAAGGGTATAGCAGTTGTGTCCCTTAACAGTGGGATTATACCTCAGATTGGGGTTAAAAATTATTTTTCACTCCATATTTACTGGGAGATAACCATCATTATTTATTCCAGTAGGATTTCCCGTGAAGCACATTAAACTCCTGGCAAATTGCAGTCCTCTGAGGGGATACATTGCTACAGCATGATTTTTCTAGACTCCTCTCCCCCACTTAACTCATTAATGGGGAAGAGACCATGAAAGGGCTCTGTAACTCAAGGTGGGTGGGTGGGACACTGTACAGAGTAACCGCTGTGTATTTGAACTATTAAATTTTGGGGTTTTTAGTTGCCACTGTTAAACGGTGGTGAAGGTAAAGGCTGAAGGAATCAATTTGTATTGTCCTTGGAGCAGGCATGGTATT

esiRNA cDNA target sequence

TGTCGAAATCTCCGTGTGAAAAGCTGATCAGCAAAGGGAGTCTGTCCCTAGGCAGTTCTGCTTCCCTTCCGCCCCAGCCGGGAAGCCGGGACGGCCTGCCTGCGCTCAACACCAAGATCCTGTACCCAAATGTCCGGGCTGGAATGTCTGGTTCCTTACCCGGTGGCTCAGTCATCAGTCGCCTGTTAATTAATGCTGATCCCTTCAACTCTGAACCAGAAACCCTAGAGTATTACACGGAGAAATGTGTCATGAACAACTATTTTGGCATTGGCCTGGATGCGAAGATATCCCTGGACTTTAACAACAAGCGCGATGAGCACCCAGAGAAGTGCAGGAGCCGAACCAAGAACATGATGTGGTATGGAGTTCTTGGAACCAAAGAGTTGCTGCACAGAACCTACAAGAACCTGGAGCAAAAGG

Ensembl | mouse accession no.

ENSMUSG00000020547

Ensembl | mouse accession no.

ENSMUSG00000054459

Ensembl | mouse accession no.

ENSMUSG00000005973

Ensembl | mouse accession no.

NM_152879

NCBI accession no.

ENSMUSG00000020547

NCBI accession no.

ENSMUSG00000054459

NCBI accession no.

ENSMUSG00000005973

NCBI accession no.

NM_152879

General description

MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.

For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.

Legal Information

MISSION is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC

Storage Class Code

12 - Non Combustible Liquids

Flash Point(F)

Not applicable

Flash Point(C)

Not applicable

Certificate of Analysis

Enter Lot Number to search for Certificate of Analysis (COA).

Certificate of Origin

Enter Lot Number to search for Certificate of Origin (COO).

Our team of scientists has experience in all areas of research including Life Science, Material Science, Chemical Synthesis, Chromatography, Analytical and many others.

Contact Technical Service