β-Estradiol 3-benzoate VETRANAL®, analytical standard

β-Estradiol 3-benzoate

β-Estradiol 3-benzoate VETRANAL®, analytical standard
Synonyms:
3-Benzoyloxy-17β-estrol, 1,3,5(10)-Estratriene-3,17β-diol 3-benzoate, 3,17β-Dihydroxy-1,3,5(10)-estratriene 3-benzoate
Empirical Formula (Hill Notation):
C25H28O3
CAS Number:
Molecular Weight:
376.49
EC Number:

Product Comparison Guide

Use the product attributes below to configure the comparison table. (Select up to 3 total.)

Select Attribute
Select Attribute
Select Attribute
Sort by: Default
Product Number
Product Description
Pricing
β-Estradiol 3-benzoate, ≥97%
β-Estradiol 3-benzoate, VETRANAL®, analytical standard