5.0 μL

Product #

Description

Volume

Mfr. Model

Size

Needle L

Qty

Add to Cart

20980-U Hamilton® syringe, 7000 series, knurled hub 5 μL
  24 ga (bevel tip)
70 mm (2.75 in.)
88011 pkg of 1 ea
20728 Hamilton® syringe, 7000 series, knurled hub 5 μL
  24 ga (blunt tip)
70 mm (2.75 in.)
88000 pkg of 1 ea
24598 Hamilton® syringe, 7000 series, knurled hub with guide 5 μL
  24 ga (blunt tip)
70 mm (2.75 in.)
88007 pkg of 1 ea