PYREX 玻璃器具D-F

玻璃器具 A-C |玻璃器具 D-F | 玻璃器具 G-Z


  • 优质PYREX®品牌产品
  • 更丰富的产品线
  • 修改了货号
  • 方便的交叉参考列表
  • 购物车功能支持在线订购

 

  干燥器
培养皿
蒸馏受器
干燥盘
烧瓶 - 煮沸
烧瓶 - 培养
烧瓶 - 锥形瓶
烧瓶 - 过滤

烧瓶 - Florence
烧瓶 - 反应
烧瓶 - 圆底
烧瓶 - 容积式
漏斗 - Buchner
漏斗 - 锥形
漏斗 - 分离

干燥器      
新货号 旧货号 Corning 货号 VWR货号 Fisher 货号 产品描述
CLS3080200 Z287660 3080-200 25021-022 08624A PYREX DESICCATOR, I.D. 200MM, KNOB TOP
CLS3080250 Z287679 3080-250 25021-044 08624B PYREX DESICCATOR, I.D. 250MM, KNOB TOP
CLS3118160 Z287652 3118-160 25035-005 8632 PYREX DESICCATOR, I.D. 160MM, 40/35 JOI&
CLS3120200 Z139610 3120-200 25031-026 08631A PYREX DESICCATOR, I.D. 200MM, 55/38 JOI&
CLS3120250 Z139629 3120-250 25031-048 08631B PYREX DESICCATOR, I.D. 250MM, 55/38 JOI&
培养皿     返回页首
新货号 旧货号 Corning 货号 VWR货号 Fisher 货号 产品描述
CLS314070 Z139637 3140-70 25411-023 08741A PYREX CRYSTALLIZING DISH, 180ML, &
CLS314080 Z139645 3140-80 25411-049 08741B PYREX CRYSTALLIZING DISH, 180ML, &
CLS314090 Z139653 3140-90 25411-060 08741C PYREX CRYSTALLIZING DISH, 270ML, &
CLS3140100 Z139661 3140-100 25411-082 08741D PYREX CRYSTALLIZING DISH, 325ML, &
CLS3140125 Z139688 3140-125 25411-107 08741E PYREX CRYSTALLIZING DISH, 740ML, &
CLS3140150 Z139696 3140-150 25411-129 08741F PYREX CRYSTALLIZING DISH, 1200ML, &
CLS3140170 Z139718 3140-170 25411-140 08741G PYREX CRYSTALLIZING DISH, 1770ML, &
CLS3140190 Z139726 3140-190 25411-162 08741H PYREX CRYSTALLIZING DISH, 2500ML, &
CLS318080 Z139793 3180-80 25315-024 08710A PYREX EVAPORATING DISH, 140ML, O.D. 80M&
CLS318090 Z139807 3180-90 25315-046 08710B PYREX EVAPORATING DISH, 170ML, O.D. 90M&
CLS3180105 Z139815 3180-105 25315-068 08710C PYREX EVAPORATING DISH, 290ML, O.D. 105&
CLS316060 Z139734 3160-60 25354-025 08747A PYREX PETRI DISH, 58 X 15MM, WITH COVER
CLS3160100 Z139742 3160-100 25354-047 08747B PYREX PETRI DISH, 98 X 10MM, WITH COVER
CLS3160101 Z139750 3160-101 25354-069 08747C PYREX PETRI DISH, 100 X 15MM, WITH COVER
CLS3160102 Z139769 3160-102 25354-080 08747D PYREX PETRI DISH, 98 X 20MM, WITH COVER
CLS3160150 Z139777 3160-150 25354-105 08747E PYREX PETRI DISH, 148 X 15MM, WITH COVER
CLS3160152 Z139785 3160-152 25354-127 08747F PYREX PETRI DISH, 148 X 20MM, WITH COVER
蒸馏受器     返回页首
新货号 旧货号 Corning 货号 VWR货号 Fisher 货号 产品描述
CLS362220 Z139858 3622-20 26341-007 91505 PYREX BARRETT DISTILLING RECEIVER, 20ML&
干燥盘     返回页首
新货号 旧货号 Corning 货号 VWR货号 Fisher 货号 产品描述
CLS31757 Z189154 3175-7 62670-010 15242A PYREX DRYING TRAYS, 2L, 11 X 7 X 1 1/2I&
CLS31758 Z189162 3175-8 62670-012 15242B PYREX DRYING TRAYS, 2L, 8 X 8 X 2IN &
CLS31759 Z189170 3175-9 62670-014 15242C PYREX DRYING TRAYS, 3.4L, 13 X 9 X 2IN &
CLS317510 Z189189 3175-10 62670-016 15242D PYREX DRYING TRAYS, 4.7L, 15 X 10 X 2IN&
烧瓶 - 煮沸     返回页首
新货号 旧货号 Corning 货号 VWR货号 Fisher 货号 产品描述
CLS4320B25 Z140260 4320B-25 32645-263 10067AA PYREX ROUND-BOTTOM BOILING FLASK, 25ML,&
CLS4320A50 Z140171 4320A-50 29129-563 10067B PYREX ROUND-BOTTOM BOILING FLASK, 50ML,&
CLS4320B50 Z140279 4320B-50 32645-265 10067BB PYREX ROUND-BOTTOM BOILING FLASK, 50ML,&
CLS4320B100 Z140287 4320B-100 32645-276 10067CC PYREX ROUND-BOTTOM BOILING FLASK, 100ML&
CLS4320B250 Z140295 4320B-250 32645-287 10067DD PYREX ROUND-BOTTOM BOILING FLASK, 250ML&
烧瓶 - 培养     返回页首
新货号 旧货号 Corning 货号 VWR货号 Fisher 货号 产品描述
CLS44202XL Z280577 4420-2XL 29172-008 10092 PYREX FERNBACH CULTURE FLASK, 2,800ML, &
CLS4442125 Z280593 4442-125 29174-105   PYREX CULTURE FLASKS, 125ML, LONG NECK,&
CLS4442250 Z280607 4442-250 29174-149   PYREX CULTURE FLASKS, 250ML, LONG NECK,&
CLS4442500 Z280615 4442-500 29174-150   PYREX CULTURE FLASK, 500ML, LONG NECK, &
CLS44421L Z280623 4442-1L 29174-152   PYREX CULTURE FLASK, 1,000ML, LONG NECK&
CLS44422L Z280631 4442-2L     PYREX CULTURE FLASK, 2,000ML, LONG NECK&
CLS4500125 Z380431 4500-125 22877-072 10203A PROCULTURE DYNALIFT PYREX BRAND FLASK &
CLS4500500 Z380466 4500-500 22877-076 10203C PROCULTURE DYNALIFT PYREX BRAND FLASK &
CLS45003L Z380482 4500-3L 22877-080 10203E PROCULTURE DYNALIFT PYREX BRAND FLASK &
CLS45006L Z714798 45006L     CORNING PROCULTURE SPINNER FLASK,6L
CLS45008L Z714801 45008L     CORNING PROCULTURE SPINNER FLASK,8L
CLS450015L Z714763 450015L     CORNING PROCULTURE SPINNER FLASK,15L
CLS450036L Z714771 450036L     CORNING PROCULTURE SPINNER FLASK,36L
CLS45023L Z714844 45023L     CORNING PROCULTURE SPINNER FLASK,WM,3L
CLS45026L Z714852 45026L     'CORNING PROCULTURE SPINNER FLASK,WM,6L
CLS45028L Z714860 45028L     'CORNING PROCULTURE SPINNER FLASK,WM,8L
CLS450215L Z714828 450215L     'CORNING PROCULTURE SPINNER FLASK,WM,15L
CLS450236L Z714836 450236L     'CORNING PROCULTURE SPINNER FLASK,WM,36L
CLS45043L Z714984 45043L     ''CORNING PROCULTURE SPINNER FLSK,EWM,3L
CLS45046L Z714992 45046L     ''CORNING PROCULTURE SPINNER FLSK,EWM,6L
CLS45048L Z715018 45048L     ''CORNING PROCULTURE SPINNER FLSK,EWM,8L
CLS450415L Z714968 450415L     ''CORNING PROCULTURE SPINNER FLSK,15L
CLS450436L Z714976 450436L     ''CORNING PROCULTURE SPINNER FLSK,36L
CLS45108L Z714933 45108L     CORNING PROCULTURE SPINNER FLSK ONLY,8L
CLS451015L Z714879 451015L     CORNING PROCULTURE SPINNER FLSK ONLY,15L
CLS451036L Z714909 451036L     CORNING PROCULTURE SPINNER FLSK ONLY,36L
CLS45128L Z714941 45128L     CORNING PROCULTURE SPINNER FLSK ONLY,8L
CLS451215L Z714887 451215L     CORNING PROCULTURE SPINNER FLSK ONLY,15L
CLS451236L Z714917 451236L     CORNING PROCULTURE SPINNER FLSK ONLY,36L
CLS451415L Z714895 451415L     CORNING PROCULTURE SPINNER FLSK ONLY,15L
CLS451436L Z714925 451436L     CORNING PROCULTURE SPINNER FLSK ONLY,36L
CLS4444125 Z280720 4444-125 32645-026 100414A PYREX SHAKER FLASKS, BAFFLED, DELONG &
CLS4444250 Z280739 4444-250 32645-024 100414B PYREX SHAKER FLASKS, BAFFLED, DELONG &
CLS4444500 Z280747 4444-500 32645-022 100414C PYREX SHAKER FLASKS, BAFFLED, DELONG &
CLS44441L Z280755 4444-1L 32645-020 100414D PYREX SHAKER FLASKS, BAFFLED, DELONG &
CLS44442L Z280763 4444-2L 32645-016 100414E PYREX SHAKER FLASK, BAFFLED, DELONG &
CLS44444L Z280771 4444-4L 32645-064 100414F PYREX SHAKER FLASK, BAFFLED, DELONG &
CLS4450500 Z280828 4450-500 32645-058 100415C PYREX SHAKER FLASKS, BAFFLED, WITH HEAV&
烧瓶 - 锥形瓶     返回页首
新货号 旧货号 Corning 货号 VWR货号 Fisher 货号 产品描述
CLS498010 Z280844 4980-10 32639-160 10040A PYREX ERLENMEYER FLASK, 10ML, GRADUATED&
CLS498025 Z140465 4980-25 29136-026 10040B PYREX ERLENMEYER FLASK, 25ML, GRADUATED&
CLS498050 Z140473 4980-50 29136-037 10040C PYREX ERLENMEYER FLASK, 50ML, GRADUATED&
CLS4980125 Z140481 4980-125 29136-048 10040D PYREX ERLENMEYER FLASK, 125ML, GRADUATE&
CLS4980250 Z140503 4980-250 29136-060 10040F PYREX ERLENMEYER FLASK, 250ML, GRADUATE&
CLS4980300 Z140511 4980-300 29136-070 10040G PYREX ERLENMEYER FLASK, 300ML, GRADUATE&
CLS4980500 Z140538 4980-500 29136-081 10040H PYREX ERLENMEYER FLASK, 500ML, GRADUATE&
CLS49801L Z140546 4980-1L 29136-106 10040K PYREX ERLENMEYER FLASK, 1000ML, GRADUAT&
CLS49801XL Z140554 4980-1XL 29136-108 10040L PYREX ERLENMEYER FLASK, 1500ML, GRADUAT&
CLS49802L Z140562 4980-2L 29136-128 10040M PYREX ERLENMEYER FLASK, 2000ML, GRADUAT&
CLS49804L Z140570 4980-4L 29136-140 10040P PYREX ERLENMEYER FLASK, 4000ML, GRADUAT&
CLS49806L Z140589 4980-6L 29136-150 10040Q PYREX ERLENMEYER FLASK, 6000ML, GRADUAT&
CLS498550 Z140600 4985-50 29151-020 1009310A PYREX ERLEMEYER FLASK, 50ML, GRADUATED,&
CLS4985125 Z140619 4985-125 29151-041 1009310B PYREX ERLEMEYER FLASK, 125ML, GRADUATED&
CLS4985250 Z140627 4985-250 29151-063 1009310C PYREX ERLENMEYER FLASK, 250ML, GRADUATE&
CLS4985500 Z140635 4985-500 29151-085 1009310D PYREX ERLENMEYER FLASK, 500ML, GRADUATE&
CLS49851L Z140643 4985-1L 29151-100 1009310E PYREX ERLENMEYER FLASK, 1000ML/GRADUATE&
CLS4995250 Z280852 4995-250 32645-054 100416A PYREX ERLENMEYER FLASK, 250ML, GRADUATE&
CLS4995500 Z280860 4995-500 32645-052 100416B PYREX ERLENMEYER FLASK, 500ML, GRADUATE&
CLS49951L Z280879 4995-1L 32645-048 100416C PYREX ERLENMEYER FLASK, 1,000ML, GRADUA&
CLS49952L Z280887 4995-2L 32645-046 100416D PYREX ERLENMEYER FLASK, 2,000ML, GRADUA&
CLS49956L Z280909 4995-6L 32645-038 100416F PYREX ERLENMEYER FLASK, 6,000ML, GRADUA&
CLS500050 Z140651 5000-50 29137-029 10047A PYREX ERLENMEYER FLASK, 50ML, GRADUATED&
CLS5000125 Z140678 5000-125 29137-040 10047B PYREX ERLENMEYER FLASK, 125ML, GRADUATE&
CLS5000250 Z140686 5000-250 29137-084 10047C PYREX ERLENMEYER FLASK, 250ML, GRADUATE&
CLS5000500 Z140694 5000-500 29137-120 10047E PYREX ERLENMEYER FLASK, 500ML, GRADUATE&
CLS50001L Z140708 5000-1L 29137-142 10047F PYREX ERLENMEYER FLASK, 1000ML, GRADUAT&
CLS502025 Z140716 5020-25 29148-047 10098B PYREX ERLENMEYER FLASK, 25ML, GRADUATED&
CLS502050 Z140724 5020-50 29148-069 10098C PYREX ERLENMEYER FLASK, 50ML, GRADUATED&
CLS5020125 Z140732 5020-125 29148-080 10098D PYREX ERLENMEYER FLASK, 125ML, GRADUATE&
CLS5020250 Z140740 5020-250 29148-105 10098E PYREX ERLENMEYER FLASK, 250ML, GRADUATE&
CLS5020500 Z140759 5020-500 29148-149 10098G PYREX ERLENMEYER FLASK, 500ML, GRADUATE&
CLS50201L Z140767 5020-1L 29148-160 10098H PYREX ERLENMEYER FLASK, 1000ML, GRADUAT&
CLS5100125 Z140775 5100-125 29140-023 10090A PYREX ERLENMEYER FLASK, 125ML, GRADUATE&
烧瓶 - 过滤     返回页首
新货号 旧货号 Corning 货号 VWR货号 Fisher 货号 产品描述
CLS5100250 Z140783 5100-250 29140-045 10090B PYREX ERLENMEYER FLASK, 250ML, GRADUATE&
CLS5100500 Z140791 5100-500 29140-067 10090C PYREX ERLENMEYER FLASK, 500ML, GRADUATE&
CLS51002L Z140813 5100-2L 29140-103 10090E PYREX ERLENMEYER FLASK, 2000ML, GRADUAT&
CLS51001L Z140805 5100-1L 29140-089 10090D PYREX ERLENMEYER FLASK, 1000ML, GRADUAT&
CLS5320250 Z140821 5320-250 29411-029 10041A PYREX HEAVY-WALL FILTERING FLASK, &
CLS5320500 Z140848 5320-500 29411-040 10041B PYREX HEAVY-WALL FILTERING FLASK, &
CLS53201L Z140856 5320-1L 29411-062 10041C PYREX HEAVY-WALL FILTERING FLASK, &
CLS53202L Z140864 5320-2L 29411-084 10041D PYREX HEAVY-WALL FILTERING FLASK, &
CLS53204L Z140872 5320-4L 29411-109 10041E PYREX HEAVY-WALL FILTERING FLASK,
CLS5340250 Z140880 5340-250 29416-135 10180D PYREX HEAVY-WALL FILTERING FLASK, 250ML&
CLS5340500 Z140899 5340-500 29416-146 10180E PYREX HEAVY-WALL FILTERING FLASK, 500ML&
CLS53401L Z140902 5340-1L 29416-157 10180F PYREX HEAVY-WALL FILTERING FLASK, 1000M&
CLS53402L Z140910 5340-2L 29416-168 10180G PYREX HEAVY-WALL FILTERING FLASK, 2000M&
CLS53404L Z140929 5340-4L 29416-179 10180H PYREX HEAVY-WALL FILTERING FLASK, 4000M&
烧瓶 - Florence     返回页首
新货号 旧货号 Corning 货号 VWR货号 Fisher 货号 产品描述
CLS5341250 Z280941 5341-250     PYREX HEAVY-WALL FILTERING FLASK, 250ML&
CLS5341500 Z280968 5341-500 29416-328 10180T PYREX HEAVY-WALL FILTERING FLASK, 500ML&
CLS53411L Z280976 5341-1L 29416-341 10180Q PYREX HEAVY-WALL FILTERING FLASK, 1000M&
CLS53412L Z280984 5341-2L 29416-361 NC9712367 PYREX HEAVY-WALL FILTERING FLASK, 2000M&
CLS5341PTO Z281018 5341-PTO 29416-367 10180V POLY TUBULATION WITH GROMMET, FOR PYREX&
CLS536025 Z140937 5360-25 29416-102 10180A PYREX MICRO-FILTERING FLASK, 25ML, WITH&
CLS536050 Z140945 5360-50 29416-113 10180B PYREX MICRO-FILTERING FLASK, 50ML, WITH&
CLS5360125 Z140953 5360-125 29416-124 10180C PYREX MICRO-FILTERING FLASK, 125ML, WIT&
CLS65340250 Z189456 65340-250 29410-988 10180J PYREXPLUS HEAVY-WALL GRADUATED FILTERIN&
CLS65340500 Z189464 65340-500 29410-990 10180K PYREXPLUS HEAVY-WALL GRADUATED FILTERIN&
CLS653401L Z189472 65340-1L 29410-993 10180L PYREXPLUS HEAVY-WALL GRADUATED FILTERIN&
CLS653402L Z189480 65340-2L 29410-996 10180M PYREXPLUS HEAVY-WALL GRADUATED FILTERIN&
CLS653404L Z189499 65340-4L 29410-999 10180N PYREXPLUS HEAVY-WALL GRADUATED FILTERIN&
CLS406012L Z139955 4060-12L 29111-230 10035K PYREX FLORENCE FLASK, 12-LITERS, LONG &
CLS406050 Z139874 4060-50 29111-045 10035A PYREX FLORENCE FLASK, 50ML, LONG NECK, &
CLS4060500 Z139904 4060-500 29111-106 10035E PYREX FLORENCE FLASK, 500ML, LONG NECK,&
CLS40606L Z139947 4060-6L 29111-208 10035J PYREX FLORENCE FLASK, 6000ML, LONG NECK&
烧瓶 - 反应     返回页首
新货号 旧货号 Corning 货号 VWR货号 Fisher 货号 产品描述
CLS6947500 Z143413 6947-500 36390-020 11847A PYREX ORGANIC-REACTION KETTLE, 500ML, W&
CLS6947500CO Z143529 6947-500CO 36392-026 118475A PYREX COVER ONLY, FOR ORGANIC-REACTION &
CLS69471L Z143421 6947-1L 36390-042 11847B PYREX ORGANIC-REACTION KETTLE, 1000ML, &
CLS69472L Z143448 6947-2L 36390-064 11847C PYREX ORGANIC-REACTION KETTLE, 2000ML, &
CLS69472LBO Z143499 6947-2LBO 36391-067 1184710C PYREX ORGANIC-REACTION KETTLE, 2000ML, &
CLS69472LCO Z143537 6947-2LCO 36392-048 118475B PYREX COVER ONLY, FOR ORGANIC-REACTION &
CLS69474L Z143464 6947-4L 36390-100 11847E PYREX ORGANIC-REACTION KETTLE, 4000ML, &
烧瓶 - 圆底     返回页首
新货号 旧货号 Corning 货号 VWR货号 Fisher 货号 产品描述
CLS4620125 Z140309 4620-125 29210-082 10140D PYREX DISTILLING FLASK, SIDEARM PLACED &
CLS49502L Z140333 4950-2L 29280-226 101642C PYREX ROUND-BOTTOM DISTILLING FLASK, TH&
CLS4960250 Z140376 4960-250 29280-372 10164G PYREX RD-BOTTOM DIST. FLASK/3 VERT. NEC&
CLS4960500 Z140392 4960-500 29280-394 10164A PYREX RD-BOTM DIST FLSK/3 VERT NCKS/500&
烧瓶 - 容积式     返回页首
新货号 旧货号 Corning 货号 VWR货号 Fisher 货号 产品描述
CLS5564010 Z141569 55640-10 29620-288 10227G PYREX VOLUMETRIC FLASK, RED, 10ML, &
CLS5564025 Z141577 55640-25 29620-302 10227A PYREX VOLUMETRIC FLASK, RED, 25ML, &
CLS5564050 Z141585 55640-50 29620-324 10227B PYREX VOLUMETRIC FLASK, RED, 50ML, &
CLS55640100 Z141593 55640-100 29620-346 10227C PYREX VOLUMETRIC FLASK, RED, 100ML, &
CLS55640250 Z141607 55640-250 29620-368 10227D PYREX VOLUMETRIC FLASK, RED, 250ML, &
CLS55640500 Z141615 55640-500 29620-370 10227E PYREX VOLUMETRIC FLASK, RED, 500ML, &
CLS55801 Z141062 5580-1 29610-004 20809A PYREX VOLUMETRIC FLASK, 1ML, TEST-TUBE &
CLS55802 Z141070 5580-2 29610-015 20809B PYREX VOLUMETRIC FLASK, 2ML, TEST-TUBE &
CLS558010 Z141097 5580-10 29610-047 20810A PYREX VOLUMETRIC FLASK, 10ML, CLASS A, &
CLS558025 Z141100 5580-25 29610-069 20810B PYREX VOLUMETRIC FLASK, 25ML, CLASS A, &
CLS558050 Z141119 5580-50 29610-080 10202A PYREX VOLUMETRIC FLASK, 50ML, CLASS A, &
CLS5580100 Z141127 5580-100 29610-105 10202B PYREX VOLUMETRIC FLASK, 100ML, CLASS A,&
CLS5580250 Z141143 5580-250 29610-149 10202D PYREX VOLUMETRIC FLASK, 250ML, CLASS A,&
CLS5580500 Z141151 5580-500 29610-160 10202E PYREX VOLUMETRIC FLASK, 500ML, CLASS A,&
CLS55801L Z141178 5580-1L 29610-182 10202F PYREX VOLUMETRIC FLASK, 1000ML, CLASS A&
CLS560025 Z141283 5600-25 29610-285 10202H PYREX LIFETIME RED VOLUMETRIC FLASK, 25&
CLS560050 Z141291 5600-50 29610-309 102021A PYREX LIFETIME RED VOLUMETRIC FLASK, 50&
CLS5600100 Z141305 5600-100 29610-320 102021B PYREX LIFETIME RED VOLUMETRIC FLASK, &
CLS5600500 Z141348 5600-500 29610-386 102021E PYREX LIFETIME RED VOLUMETRIC FLASK, &
CLS56001L Z141356 5600-1L 29610-400 102021F PYREX LIFETIME RED VOLUMETRIC FLASK, &
CLS56002L Z141364 5600-2L 29610-422 102021G PYREX LIFETIME RED VOLUMETRIC FLASK, &
CLS56301 Z141372 5630-1 29502-022 20814A PYREX MICRO VOLUMETRIC FLASK, 1ML/CLASS&
CLS56302 Z141380 5630-2 29502-044 20814B PYREX MICRO VOLUMETRIC FLASK, 2ML/CLASS&
CLS56305 Z141399 5630-5 29502-103 20814E PYREX MICRO VOLUMETRIC FLASK, 5ML/CLASS&
CLS563010 Z141402 5630-10 29502-124 20814F PYREX MICRO VOLUMETRIC FLASK, 10ML, &
CLS563025 Z141410 5630-25 29502-146 20814G PYREX MICRO VOLUMETRIC FLASK, 25ML, &
CLS56401 Z141429 5640-1 29620-029 20812A PYREX VOLUMETRIC FLASK, 1ML, CLASS A, &
CLS56402 Z141437 5640-2 29620-040 20812B PYREX VOLUMETRIC FLASK, 2ML, CLASS A, &
CLS56405 Z141445 5640-5 29620-062 20812C PYREX VOLUMETRIC FLASK, 5ML, CLASS A, &
CLS564010 Z141453 5640-10 29620-084 20812D PYREX VOLUMETRIC FLASK, 10ML, CLASS A, &
CLS564025 Z141461 5640-25 29620-109 10210A PYREX VOLUMETRIC FLASK, 25ML, CLASS A, &
CLS564050 Z141488 5640-50 29620-120 10210B PYREX VOLUMETRIC FLASK, 50ML, CLASS A, &
CLS5640100 Z141496 5640-100 29620-142 10210C PYREX VOLUMETRIC FLASK, 100ML, CLASS A,&
CLS5640200 Z141518 5640-200 29620-164 10210D PYREX VOLUMETRIC FLASK, 200ML, CLASS A,&
CLS5640250 Z141526 5640-250 29620-186 10210E PYREX VOLUMETRIC FLASK, 250ML, CLASS A,&
CLS5640500 Z141534 5640-500 29620-200 10210F PYREX VOLUMETRIC FLASK, 500ML, CLASS A,&
CLS56401L Z141542 5640-1L 29620-222 10210G PYREX VOLUMETRIC FLASK, 1000ML, CLASS A&
CLS56402L Z141550 5640-2L 29620-244 10210H PYREX VOLUMETRIC FLASK, 2000ML, CLASS A&
CLS564110 Z141631 5641-10 29619-019 10206A PYREX VOLUMETRIC FLASK, 10ML, ECONOMY &
CLS5641100 Z141674 5641-100 29619-041 10206D PYREX VOLUMETRIC FLASK, 100ML, ECONOMY &
CLS56425 Z141755 5642-5 29619-198 102105L PYREX VOLUMETRIC FLASK, 5ML, CLASS A, &
CLS564210 Z141763 5642-10 29619-201 102105M PYREX VOLUMETRIC FLASK, 10ML, CLASS A, &
CLS564225 Z141771 5642-25 29619-212 102105A PYREX VOLUMETRIC FLASK, 25ML, CLASS A, &
CLS564250 Z141798 5642-50 29619-223 102105B PYREX VOLUMETRIC FLASK, 50ML, CLASS A, &
CLS5642100 Z141801 5642-100 29619-234 102105C PYREX VOLUMETRIC FLASK, 100ML, CLASS A,&
CLS5642200 Z141828 5642-200 29619-245 102105D PYREX VOLUMETRIC FLASK, 200ML, CLASS A,&
CLS5642250 Z141836 5642-250 29619-256 102105E PYREX VOLUMETRIC FLASK, 250ML, CLASS A,&
CLS5642500 Z141844 5642-500 29619-267 102105F PYREX VOLUMETRIC FLASK, 500ML, CLASS A,&
CLS56421L Z141852 5642-1L 29619-278 102105G PYREX VOLUMETRIC FLASK, 1000ML, CLASS A&
CLS56422L Z141860 5642-2L 29619-289 102105H PYREX VOLUMETRIC FLASK, 2000ML, CLASS A&
CLS566025 Z142069 5660-25 29620-608 102108A PYREX LIFETIME RED VOLUMETRIC FLASK, &
CLS566050 Z142077 5660-50 29620-620 102108B PYREX LIFETIME RED VOLUMETRIC FLASK, &
CLS5660100 Z142085 5660-100 29620-641 102108C PYREX LIFETIME RED VOLUMETRIC FLASK, &
CLS5660200 Z142093 5660-200 29620-663 102108D PYREX LIFETIME RED VOLUMETRIC FLASK, &
CLS5660250 Z142107 5660-250 29620-685 102108E PYREX LIFETIME RED VOLUMETRIC FLASK, &
CLS5660500 Z142115 5660-500 29620-700 102108F PYREX LIFETIME RED VOLUMETRIC FLASK, &
CLS56601L Z142123 5660-1L 29620-721 102108G PYREX LIFETIME RED VOLUMETRIC FLASK, &
漏斗 - Buchner     返回页首
新货号 旧货号 Corning 货号 VWR货号 Fisher 货号 产品描述
CLS3606030C Z142476 36060-30C 30295-082 10358F PYREX BUCHNER FUNNEL, 30ML, WITH FRITTE&
CLS3606030M Z142484 36060-30M 30296-085 10358E PYREX BUCHNER FUNNEL, 30ML, WITH FRITTE&
CLS3606030F Z142492 36060-30F 30297-088 10358D PYREX BUCHNER FUNNEL, 30ML, WITH FRITTE&
CLS3606060C Z142506 36060-60C 30295-107 10358J PYREX BUCHNER FUNNEL, 60ML, WITH FRITTE&
CLS3606060M Z142514 36060-60M 30296-100 10358H PYREX BUCHNER FUNNEL, 60ML, WITH FRITTE&
CLS3606060F Z142522 36060-60F 30297-102 10358G PYREX BUCHNER FUNNEL, 60ML, WITH FRITTE&
CLS36060150F Z142557 36060-150F 30297-124 10358K PYREX BUCHNER FUNNEL, 150ML, WITH FRITT&
CLS36060350C Z142565 36060-350C 30295-140 10358Q PYREX BUCHNER FUNNEL, 350ML, WITH FRITT&
CLS36060350M Z142573 36060-350M 30296-143 10358P PYREX BUCHNER FUNNEL, 350ML, WITH FRITT&
CLS36060350F Z142581 36060-350F 30297-146 10358N PYREX BUCHNER FUNNEL, 350ML, WITH FRITT&
CLS606090 Z142395 6060-90 30294-068 10357C PYREX BUCHNER FUNNEL, WITH PERFORATED &
漏斗 - 锥形     返回页首
新货号 旧货号 Corning 货号 VWR货号 Fisher 货号 产品描述
CLS61205 Z142603 6120-5 30211-027 10373A PYREX FUNNEL, SHORT STEM, TOP I.D. 122MM
CLS61206 Z142611 6120-6 30211-049 10373B PYREX FUNNEL, SHORT STEM, TOP I.D. 147MM
CLS616065 Z142646 6160-65 30232-050 103262B PYREX FLUTED FUNNEL, LONG STEM, &
CLS616075 Z142654 6160-75 30232-061 103262C PYREX FLUTED FUNNEL, LONG STEM, &
CLS618050 Z142670 6180-50 30231-024 10329A PYREX FLUTED FUNNEL, SHORT STEM, &
CLS618065 Z142689 6180-65 30231-046 10329B PYREX FLUTED FUNNEL, SHORT STEM, &
CLS618075 Z142697 6180-75 30231-068 10329C PYREX FLUTED FUNNEL, SHORT STEM, &
CLS6180100 Z142700 6180-100 30231-080 10329D PYREX FLUTED FUNNEL, SHORT STEM, &
CLS622065 Z142719 6220-65 30242-020 10346A PYREX POWDER FUNNEL, TOP I.D. 65MM, &
CLS622075 Z142727 6220-75 30242-042 10346B PYREX POWDER FUNNEL, TOP I.D. 75MM, &
CLS6220100 Z142735 6220-100 30242-064 10346C PYREX POWDER FUNNEL, TOP I.D. 100MM, &
CLS6220125 Z142743 6220-125 30242-087 10346D PYREX POWDER FUNNEL, TOP I.D. 125MM, &
CLS6220150 Z142751 6220-150 30242-100 10346E PYREX POWDER FUNNEL, TOP I.D. 150MM, &
漏斗 - 分离     返回页首
新货号 旧货号 Corning 货号 VWR货号 Fisher 货号 产品描述
CLS6302500 Z142794 6302-500 30356-482 104376C PYREX SQUIBB SEPARATORY FUNNEL, 500ML, &
CLS640030 Z142891 6400-30 30356-008 10437H PYREX SQUIBB SEPARATORY FUNNEL, 30ML, W&
CLS6400125 Z142913 6400-125 30356-041 10437B PYREX SQUIBB SEPARATORY FUNNEL, 125ML, &
CLS6400250 Z142921 6400-250 30356-063 10437C PYREX SQUIBB SEPARATORY FUNNEL, 250ML, &
CLS6400500 Z142948 6400-500 30356-085 10437D PYREX SQUIBB SEPARATORY FUNNEL, 500ML, &
CLS64001L Z142956 6400-1L 30356-100 10437E PYREX SQUIBB SEPARATORY FUNNEL, 1000ML,&
CLS64002L Z142964 6400-2L 30356-121 10437F PYREX SQUIBB SEPARATORY FUNNEL, 2000ML,&
CLS64004L Z142972 6400-4L 30356-143 10437G PYREX SQUIBB SEPARATORY FUNNEL, 4000ML,&
CLS640260 Z142980 6402-60 30356-267 104372A PYREX SQUIBB SEPARATORY FUNNEL, 60ML, W&
CLS6402125 Z142999 6402-125 30356-289 104372B PYREX SQUIBB SEPARATORY FUNNEL, 125ML, &
CLS6402250 Z143006 6402-250 30356-303 104372C PYREX SQUIBB SEPARATORY FUNNEL, 250ML, &
CLS6402500 Z143014 6402-500 30356-325 104372D PYREX SQUIBB SEPARATORY FUNNEL, 500ML, &
CLS64021L Z143022 6402-1L 30356-347 104372E PYREX SQUIBB SEPARATORY FUNNEL, 1000ML,&
CLS64022L Z143030 6402-2L 30356-369 104372F PYREX SQUIBB SEPARATORY FUNNEL, 2000ML,&
CLS640460 Z143049 6404-60 30356-620 104375A PYREX SQUIBB SEPARATORY FUNNEL, 60ML, W&
CLS6404125 Z143057 6404-125 30356-642 104375B PYREX SQUIBB SEPARATORY FUNNEL, 125ML, &
CLS6404250 Z143065 6404-250 30356-664 104375C PYREX SQUIBB SEPARATORY FUNNEL, 250ML, &
CLS6404500 Z143073 6404-500 30356-686 104375D PYREX SQUIBB SEPARATORY FUNNEL, 500ML, &
CLS66402125 Z189561 66402-125 30356-240 10438D PYREXPLUS SQUIBB SEP. FUNNEL, STOPPER/ &
CLS66402250 Z189588 66402-250 30356-243 10438E PYREXPLUS SQUIBB SEP. FUNNEL, STOPPER/ &
CLS66402500 Z189596 66402-500 30356-246 10438F PYREXPLUS SQUIBB SEP. FUNNEL, STOPPER/ &
CLS664021L Z189618 66402-1L 30356-249 10438G PYREXPLUS SQUIBB SEP. FUNNEL, STOPPER/ &
CLS664022L Z189626 66402-2L 30356-252 10438H PYREXPLUS SQUIBB SEP. FUNNEL, STOPPER/ &
      返回页首