Hematologie a histologie

Package Inserts – Czech

Klikněte na odkaz s číslem procedury, která Vás zajímá. Všechny odkazy jsou soubory PDF.

Hematologie Stains  
Název výrobku Procedure No.
FETÁLNÍ HEMOGLOBIN 285 (54 Kb PDF)
GIEMSA BARVIVO ACCUSTAIN® GS-10 (47 Kb PDF)
BARVENÍ RETIKULOCYTÜ R4132 (46 Kb PDF)
ACCUSTAIN® WRIGHT STAIN WS (75 Kb PDF)
ACCUSTAIN® WRIGHT STAIN WSGD-128 (75 Kb PDF)
ACCUSTAIN® WRIGHT STAIN SET WSHT (47 Kb PDF)
ACCUSTAIN® WRIGHT STAIN SET WSHT-S (47 Kb PDF)
ACCUSTAIN® WRIGHT-GIEMSA STAIN, MODIFIED WG (49 Kb PDF)
ACCUSTAIN® WRIGHT-GIEMSA STAIN SET WGHT (47 Kb PDF)
Soupravy a reagenty pro histochemii / cytochemii  
Název výrobku Procedure No.
ACID PHOSPHATASE, LEUKOCYTE 386 (79 Kb PDF)
KYSELÁ FOSFATÁZA, LEUKOCYTICKÁ 387 (87 Kb PDF)
ALKALICKÁ FOSFATÁZA 85 (83 Kb PDF)
ALKALICKÁ FOSFATÁZA (AP), LEUKOCYTY 86 (83 Kb PDF)
LEUKOCYTE PEROXIDASE (MYELOPEROXIDASE) 390 (96 Kb PDF)
LYMFOCYTICKE ENZYMY 181 (93 Kb PDF)
NAFTOL AS-D CHLORACETÁT ESTERÁZA A α-NAFTYLACETÁT ESTERÁZA 90 (97 Kb PDF)
NAFTOL AS-D CHLORACETÁT ESTERÁZA A FTYL ACETÁT ESTERÁZA 91 (90 Kb PDF)
NITROBLUE TETRAZOLIUM (NBT) REDUKCE 840 (68 Kb PDF)
PERIODIC ACID-SCHIFF BARVICÍ SYSTÉM (PAS) 395 (91 Kb PDF)
PEROXIDÁZA (MYELOPEROXIDÁZA) 391 (97 Kb PDF)
SUDAN BLACK B BARVICÍ SYSTÉM 380 (84 Kb PDF)
Běžné histologické barvivo  
Název výrobku Procedure No.
ACCUSTAIN® HARRISÜV HEMATOXYLINOVÝ ROZTOK HT110-1, HT110-2,
HT110-3 (82 Kb PDF)
ACCUSTAIN® HEMATOXYLIN STAINS GHS (88 Kb PDF)
HARRISÜV ROZTOK HEMATOXYLINU ACCUSTAIN® HHS (85 Kb PDF)
MAYERÜV HEMATOXYLINOVÝ ROZTOK MHS (87 Kb PDF)
Speciální histologické barvivo  
Název výrobku Procedure No.
KYSELÁ BARVIVA FAST ACCUSTAIN­ HT80 (77 Kb PDF)
Amyloidní barvivo ACCUSTAIN® KONéSKÁ »ERVE“ HT60 (76 Kb PDF)
Amyloidní barvivo ACCUSTAIN® KONéSKÁ »ERVE“ HT25 (73 Kb PDF)
GRAMBARVIVA ACCUSTAIN® HT90 (75 Kb PDF)
BARVIVA NA éELEZO ACCUSTAIN® HT20 (75 Kb PDF)
Barvivo METHYL-PYRONINOVÁ ZELE“ HT70 (76 Kb PDF)
MUCIKARMINOVÁ BARVIVA ACCUSTAIN® HT30 (75 Kb PDF)
BARVIVA PRO RETUKUL ACCUSTAIN® HT102 (73 Kb PDF)
BARVIVA S OBSAHEM STÿÍBRA ACCUSTAIN® MODIFIKOVANÉ STEINER-STEINER HT101 (75 Kb PDF)
BARVIVA S OBSAHEM STÿÍBRA (MODIFIKOVANÉGMS) ACCUSTAIN® HT100 (82 Kb PDF)
TRICHROMOVÁ BARVIVA ACCUSTAIN® (GOMORI) HT10 (82 Kb PDF)
TRICHROMOVÁ BARVIVA ACCUSTAIN® (MASSON) HT15 (79 Kb PDF)
Cytologie  
Název výrobku Procedure No.
Barvicí systém podle PAPANICOLAOU ACCUSTAIN® HT40 (77 Kb PDF)