Česká republika

Informace o české pobočce

SIGMA-ALDRICH spol. s r.o.
Na Hřebenech II 1718/10
140 00 Praha 4

IČO: 45794171
DIČ: CZ45794171
Tel: 246 003 225
Fax: 246 003 291
e-mail: czeorders@sial.com
www.sigmaaldrich.com

Zápis u MS v Praze: oddíl C, vložka 11280

Systém kvality ISO

Zákaznický a technický servis

Obchodní oddělení

Manipulační poplatek