Danmark

Compliance


Kontrollerede Produkter

For at kunne opfylde myndighedernes krav om dokumentation og håndtering af regulerede produkter, kræves en omfattende kontrol af vore varer samt salget heraf.

For at Sigma-Aldrich skal kunne garantere en god service samt sikker håndtering af vore kemikalier, er denne kontrol nødvendig, selvom arbejdet hermed er både komplekst og tidskrævende.

Vor kontrol hjælper Dem til at opfylde kravene, der stilles til Dem, som anvender af vore produkter

Sigma Aldrich er forpligtet til at rapportere til myndighederne vedrørende salg af narkotika, narkotikaprekursorer, radioaktive stoffer samt produkter med dobbelt anvendelsesområde. Jo bedre vort kontrolsystem fungerer, jo lettere er det for Dem at være informeret omkring regler, gældende for Deres virksomhed.

For at mindske kontrol- og håndteringstiden, vil det være til stor hjælp at De på forhånd fremsender information vedrørende Deres organisation, herunder kopi af Deres tilladelser/bevillinger, CVR-nr., kontaktpersoner, telefonnr. samt e-mailadresser.

Ved at forklare håndteringen af kontrollerede produkter, håber vi at bestillingen af denne type produkter, bliver så enkel som mulig. Målet er desuden en yderligere forbedring af vor service samt minimering af leveringstid.

På disse sider kan De finde information om: Hvordan man bestiller kontrollerede produkter, bestillingsskemaer, produktoversigter samt den bagvedliggende lovgivning.

De kan også finde information omkring leveringstider, samt eventuelt ekstra afgifter.

How to contact us:
NordicCompliance@sial.com
Fax : +46 8 742 42 94