Amine Functionalized

Amine-PEG-Azide (NH2-PEG-N3)

Product #

Image

Description

Add to Cart

76318 O-(2-Aminoethyl)-O′-(2-azidoethyl)heptaethylene glycol ≥90% (oligomer purity)
77787 O-(2-Aminoethyl)-O′-(2-azidoethyl)nonaethylene glycol ≥90% (oligomer purity)
76172 O-(2-Aminoethyl)-O′-(2-azidoethyl)pentaethylene glycol ≥90% (oligomer purity)
JKA5238 N3-PEG3500-NH2 TFA Salt, average Mn 3,500
JKA5239 N3-PEG5K-NH2 TFA Salt, average Mn 5,000

Amine-PEG-Phosphate

Product #

Image

Description

Add to Cart

JKA5283 Phosphate-PEG5K-NH2 TFA Salt, average Mn 5000

Amine-PEG-Biotin (NH2-PEG-Biotin)

Product #

Image

Description

Add to Cart

689882 O-(2-Aminoethyl)-O′-[2-(biotinylamino)ethyl]octaethylene glycol ≥95% (oligomer purity)
B9931   Biotin-poly(ethyleneglycol)amine >90%, waxy solid
757764 Poly(ethylene glycol) 2-aminoethyl ether biotin
757756 Poly(ethylene glycol) 2-aminoethyl ether biotin average Mn 2,300
757772 Poly(ethylene glycol) 2-aminoethyl ether biotin average Mn 5,300

Amine-PEG-COOH (NH2-PEG-COOH)

Product #

Image

Description

Add to Cart

JKA12006 NH2-PEG12-Propionic acid
JKA12004 NH2-PEG4-Propionic acid
JKA12005 NH2-PEG8-Propionic acid
757705 Poly(ethylene glycol) 2-aminoethyl ether acetic acid average Mn 10,100
757918   Poly(ethylene glycol) 2-aminoethyl ether acetic acid average Mn 5,000
757888 Poly(ethylene glycol) 2-aminoethyl ether acetic acid average Mn 2,100
757896 Poly(ethylene glycol) 2-aminoethyl ether acetic acid average Mn 3,500
757861 Poly(ethylene glycol) 2-aminoethyl ether acetic acid average Mn 1,100

Amine-PEG-COOH·HCl (NH2-PEG-COOH·HCl)

Product #

Image

Description

Add to Cart

671487 O-(2-Aminoethyl)-O′-(2-carboxyethyl)polyethylene glycol hydrochloride Mp 3,000
671592 O-(2-Aminoethyl)-O′-(2-carboxyethyl)polyethylene glycol 5,000 hydrochloride Mp 5,000
JKA5160 NH2-PEG20K-COOH HCl Salt, average Mn 20,000

Amine-PEG-Hydroxyl (NH2-PEG-OH)

Product #

Image

Description

Add to Cart

671924 O-(2-Aminoethyl)polyethylene glycol Mp 10,000
672130 O-(2-Aminoethyl)polyethylene glycol Mp 5,000
07969 O-(2-Aminoethyl)polyethylene glycol 3,000 Mp 3,000
JKA12009 HO-PEG12-NH2
JKA5234 HO-PEG1K-NH2 HCl Salt, average Mn 1,000
JKA5158 HO-PEG20K-NH2 HCl Salt, average Mn 20,000
JKA12007 HO-PEG4-NH2
JKA12008 HO-PEG8-NH2

Amine-PEG-Boc (NH2-PEG-Boc)

Product #

Image

Description

Add to Cart

77090 O-(2-Aminoethyl)-O′-[2-(Boc-amino)ethyl]decaethylene glycol ≥90% (oligomer purity)
70023 O-(2-Aminoethyl)-O′-[2-(Boc-amino)ethyl]hexaethylene glycol ≥90% (oligomer purity)
79141 O-(2-Aminoethyl)-O′-[2-(Boc-amino)ethyl]octaethylene glycol ≥90% (oligomer purity)
671363 O-(2-Aminoethyl)-O′-[2-(Boc-amino)ethyl]polyethylene glycol 10000
671150 O-(2-Aminoethyl)-O′-[2-(Boc-amino)ethyl]polyethylene glycol 3000
671266 O-(2-Aminoethyl)-O′-[2-(Boc-amino)ethyl]polyethylene glycol 5000
670480 O-[2-(Boc-amino)ethyl]-O′-(2-carboxyethyl)polyethylene glycol 3,000
670596 O-[2-(Boc-amino)ethyl]-O′-(2-carboxyethyl)polyethylene glycol 5,000
671819 O-[2-(Boc-amino)ethyl]polyethylene glycol 3,000
671703 O-[2-(Boc-amino)ethyl]polyethylene glycol 5,000
670707 O-[2-(Boc-amino)ethyl]-O′-[3-(N-succinimidyloxy)-3-oxopropyl]polyethylene glycol 3,000
669601 O-[2-(Boc-amino)ethyl]-O′-[3-(N-succinimidyloxy)-3-oxopropyl]polyethylene glycol 5000

Fmoc-PEG-Boc

Product #

Image

Description

Add to Cart

JKA5139   FMOC NH2-PEG3500-NH2TFA New

Thiol-PEG-Amine

Product #

Image

Description

Add to Cart

JKA5143 HS-PEG2K-NH2 HCl Salt, average Mn 2,000
JKA5144 HS-PEG3500-NH2 HCl Salt, average Mn 3,500
JKA5145 HS-PEG5K-NH2 HCl Salt, average Mn 5,000
JKA5146 HS-PEG7500-NH2 HCl Salt, average Mn 7,500