Norway

Firmakonto

Firmakonto er et bestillingssystem på internett som er gratis for våre kunder. Systemet gir økt fleksibilitet for forskere, og bedre kontroll for innkjøpere i virksomheter som universiteter, sykehus og større konsern.

Et godkjennernettverk blir bygget i samarbeid med kunde. Forskere og teknikere som best kjenner produktene kan legge inn en bestilling, mens innkjøpere godkjenner og kan legge inn et bestillingsnummer. Bestillingen blir dermed aktivisert av en godkjenner, og sender bestillingen til oss. Flere godkjennere kan fungere i serie eller parallelt i et bestillingsnettverk.

Kunder får support før, under og etter implementering av en Firmakonto og det kreves ingen IT-kunnskaper eller investeringer fra kundens side. En Firmakonto er enkel å bruke og helt kostnadsfri. Tidligere internettbrukere integreres og vil kunne bruke den samme bestillingssiden som de er vant med.

For mer informasjon kontakt vårt e-handel team: NordicOrder@sial.com