Polska

Nowi Klienci

Zakupów w naszej firmie, ze względu na rodzaj oferowanych produktów mogą dokonywać wyłącznie firmy i instytucje. 
Nie prowadzimy sprzedaży dla Klientów indywidualnych.
Każda nowo rejestrowany Klient (instytucja, uczelnia) otrzymuje swój indywidualny nr Klienta, 
na który prosimy powoływać się przy składaniu kolejnych zamówień.

Przy złożeniu pierwszego zamówienia koniecznym może być przesłanie nastepujących dokumentów​:
  • zamówienie przesłane faksem, pocztą lub drogą elektroniczną na adres: zamowienia@sial.com
  • kopia nadania numeru NIP
  • kopia zaświadczenia nadania numeru REGON
  • kopia wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego (nie dotyczy placówek naukowo-badawczych)


UWAGA !
PRZED REALIZACJĄ PIERWSZEGO I KOLEJNYCH ZAMÓWIEŃ ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO POBRANIA PRZEDPŁATY W WYSOKOŚCI 100 % WARTOŚCI ZAMÓWIENIA, AŻ DO ODWOŁANIA.
ZMIANA WARUNKÓW NASTĄPI NA WNIOSEK KUPUJĄCEGO, PO DOKONANIU ANALIZY DOTYCHCZASOWYCH TRANSAKCJI.


Realizacja następnych zamówień może się już odbywać na drodze elektronicznej 
z wykorzystaniem naszych możliwości e-commerce.