Polska

Reklamacje

REKLAMACJE I ZWROTY TOWARU: (PDF 0.1 MB)

  1. Kupujący / Zamawiający ma obowiązek sprawdzenia przesyłki bezpośrednio po jej otrzymaniu i niezwłocznego zawiadomienia Sprzedawcy o ewentualnych brakach, niezgodnościach lub uszkodzeniach, nie później niż w ciągu 14 dni od daty odbioru przesyłki.
  2. Podstawą rozpatrzenia reklamacji jest wypełniona i odesłana przez Klienta KARTA REKLAMACYJNA lub pisemne zgłoszenie przesłane przez Klienta.

RODZAJE REKLAMACJI:

I. Reklamacje serwisowe (ilościowe i związane z transportem):

Niezgodności ilościowe (brak produktu w przesyłce (produkt wymieniony w liście przewozowym jako dostarczony) - Sprzedawca zobowiązuje się do jak najszybszego dostarczenia produktu, o ile jest dostępny, bezpłatnie w ramach reklamacji.

Błędnie dostarczone produkty (na liście przewozowym widnieje inny produkt - w przesyłce znajduje się inny) - Sprzedawca wydaje zgodę na zwrot błędnie dostarczonego produktu, na koszt Sprzedawcy i zamawia bezpłatnie, w ramach reklamacji, właściwy produkt. Zwrot wyłącznie za pośrednictwem firmy kurierskiej wskazanej przez Sprzedawcę).

Uszkodzenia w transporcie - Sprzedawca dostarcza bezpłatnie nowy produkt w ramach reklamacji.

TOWARY ZWRACANE BEZ UZGODNIENIA NIE ZOSTANĄ PRZYJĘTE

Prosimy o rozważne zakupy,
ponieważ produkty błędnie zamówione przez Klienta
nie podlegają zwrotowi.

II. Reklamacje jakościowe (w tym nieszczelne opakowanie bezpośrednie):

Sprzedawca przyjmuje reklamacje jakościowe nie później niż przed upływem roku od daty zakupu, przy czym jeżeli termin ważności towaru jest krótszy, nie później niż przed upływem tego terminu.
W przypadku sprzętu laboratoryjnego Sprzedawca przyjmuje reklamacje, o ile nie minął okres gwarancji (zwykle roczny), chyba że w umowie kupna-sprzedaży określono inne warunki.


W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z naszym biurem.

tel: +61 82 90 100
biuro@sial.com