Polska

Zwrot opakowań

   
Uprzejmie informujemy, że nasza firma na podstawie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 2013 r. poz. 888) ma obowiązek przyjmowania opakowań po środkach niebezpiecznych dostarczonych Państwu przez naszą firmę. Załączamy opracowanie szczegółowo wyjaśniające jakie produkty są zaliczane do środków niebezpiecznych.

Ponadto nasza firma mając na względzie ochronę środowiska przyjmuje opakowania po wszystkich innych produktach Korporacji Sigma-Aldrich, o ile zostały dostarczone bezpośrednio przez naszą firmę. W przypadku tych opakowań koszty przesyłki ponosi zawsze nadawca. Jeżeli jest to możliwe proponujemy zbieranie większych partii opakowań przeznaczonych do zwrotu. W momencie gdy będą Państwo gotowi odesłać opakowania uprzejmie prosimy o wypełnienie karty zwrotu opakowania i przeslanie jej faksem lub poczta e-mail na adres naszego biura. Karta, zweryfikowana i zatwierdzona przez naszą firmę zostanie Państwu odesłana. Prosimy o przesłanie opakowań wraz z zatwierdzoną kartą pod wskazany przez nas adres.

Uwaga!
Zwracane opakowania nie stanowią odpadu opakowaniowego, więc na użytkowniku nie ciąży obowiązek wykazywania ich jako odpadu i prowadzenia odpowiedniej ewidencji.

Szczegółowe warunki i procedura przyjęcia zwrotu opakowań
 
   
Warunki zwrotu opakowań  
Przyjmujemy opakowania po wszystkich produktach Korporacji Sigma-Aldrich, o ile zostały one dostarczone bezpośrednio przez Sigma-Aldrich Sp. z o.o. Opakowania po produktach dostarczonych przez hurtownie powinny być odsyłane, po wcześniejszych uzgodnieniach, do odpowiednich hurtowni. Zwracane opakowania musza spełniać następujące warunki:
 • są to oryginalne opakowania po produktach dostarczonych przez Sigma-Aldrich Sp. z o.o. i nie były napełniane innymi substancjami,
 • posiadają czytelne, oryginalne etykiety i oryginalne zamknięcia oraz są czyste z zewnątrz,
 • są całkowicie opróżnione,*
 • będą transportowane zgodnie z obowiązującymi przepisami np. dotyczącymi przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) tzn. w kartonie oryginalnym lub innym, posiadającym certyfikat dopuszczający pakowanie materiałów niebezpiecznych i oznaczonym odpowiednim znakiem UN.

(*) - Uwaga! Nie płukać
 
   
Procedura zwrotu opakowan  
 • Sigma-Aldrich Sp. z o.o. przyjmuje zwrot opakowań jedynie po produktach dostarczonych bezpośrednio przez Sigma-Aldrich Sp. z o.o.,
 • prosimy o zebranie większej ilości opakowań,
 • prosimy o wypelnienie karty zwrotu opakowania i odesłanie jej faksem lub poczta e-mail na adres naszego biura,
 • Sigma-Aldrich Sp. z o.o. odeśle Państwu kartę z akceptacja zwrotu opakowania,
 • prosimy o odesłanie opakowań wraz z karta zwrotu opakowania na adres wskazany w karcie (nie do naszego biura!), kartę prosimy umieścić na zewnątrz opakowania zbiorczego,
 • prosimy nie dołączać do przesyłki karty przekazania odpadu,
 • koszt przeslania opakowań ponosi nadawca.

Uwaga!
Przeslanie opakowań na adres naszego biura lub brak karty zwrotu opakowania dołączonej do przesyłki uniemożliwi jej odbiór i spowoduje zwrot do nadawcy na jego koszt.
 
   
Kontakt  
W razie jakichkolwiek pytan lub watpliwosci prosimy o kontakt:
Marta Żyto - tel. +61 829 01 00 lub e-mail: marta.zyto@sial.com
 
   
Dokumenty do pobrania: