Slovensko

Informácie o slovenskej pobočke

Sigma-Aldrich, spol. s r.o.
Dvořákovo nábr. 4
810 06 Bratislava

IČO: 51 083 523
IČ DPH: SK2120618302
Tel: 2 5557 1562
svkorders@sial.com
www.sigmaaldrich.com

Zápis v OR OS Bratislava I: oddiel Sro,vložka 122884/B

Systém kvality ISO

Zákaznický a technický servis

Obchodné oddelenie

Manipulačný poplatok