Slovensko

Informácie o slovenskej pobočke
Zákaznický a technický servis

Obchodné oddelenie
SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. - organizačná zložka
Dvořákovo nábr. 4
810 06 Bratislava

IČO: 44 613 385
IČ DPH: SK4020175247
Tel: 2 5557 15 62
Fax: 2 5557 15 64
svkorders@sial.com
www.sigma-aldrich.com

Zápis v OR OS Bratislava 1: oddiel Po, vložka 1685/B

Systém kvality ISO