Attention:

Certain features of sigmaaldrich.com will be down for maintenance Saturday afternoon/evening, February 24th starting at 3:00 pm CT until 9:00 pm CT.

Please note that you still have telephone and email access to our local offices. We apologize for any inconvenience.

Slovensko

Kontakty

Contact Information

Customer Service (Slovakia)
Phone: +421 2 5557 15 62
Fax: +421 2 5557 15 64
Email: svkorders@sial.com
Sigma-Aldrich spol. s.r.o
organizačná zložka
Dvořákovo nábr. 4
810 06 Bratislava
Slovakia
Objednávať u nás môžete:
telefonicky 02 555 715 62
faxom 02 555 715 64
e-mailom svkorders@sial.com
priamo cez internet

Informácie o cenách, dostupnosti  a dodacích lehotách, analytické certifikáty a bezpečnostné listy získate:
telefonicky 02 555 715 62
02 5557 15 37
faxom 02 555 715 64
e-mailom svkorders@sial.com


pre špeciálne ponuky na väčšie množstvá nás kontaktujte:
telefonicky 02 555 715 62
02 555 715 37
faxom 02 555 715 64
e-mailom svkorders@sial.com

technické informácie o produktoch, pomoc pri hľadaní katalógového čísla získate:
telefonicky 02 555 715 62
02 555 715 37
faxom 02 555 715 64
e-mailom svkorders@sial.com
na internete